Tietääkö tämä hallitus yhtään mitä on tekemässä? kysyy kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne.

– Rinteen hallituksen alkutaivalta leimaa jonkinlainen analyysihalvaus, silmiinpistävä kyvyttömyys reagoida hyvissä ajoin nähtävissä olleeseen taloustilanteen muutokseen ja käynnistää nopeita toimenpiteitä. Vuoden 2019 nettolainanotto kasvaa jo noin miljardin alkuperäisestä talousarviosta, yhteensä 2,4 miljardiin euroon, sanoo Lulu Ranne.

– Rinteen hallitus on nyt 4 kuukautta vanha, ja se on jo lähes miljardin pakkasella. Verratkaa tuota miljardin aukkoa hallituksen poikkeustilanteeseen varaamaan suhdannetasausmekanismiin. Se on 1 miljardi euroa, kuitenkin enintään 500 miljoonaa vuodessa. Yhtä hyvin voisi heittää tavarajunaa kermakakulla. Kansalaisten, teollisuuden, kuntien ja valtion velkaantuessa ja verokiilan alati kasvaessa finanssipoliittinen elvytys ei vain enää toimi.

Verokiila ja velka hidastavat taloutta

Ranteen mukaan hallitus näyttää nyt todellisen suhdannepolitiikkansa suunnan kiristämällä verotusta oleellisesti.

– Vuoden 2019 talousarviossa odotettiin verotulojen kasvavan 4 % talouden 1,7 % kasvuennusteen turvin. Todellisuudessa talouskasvu on jäämässä 1,5 prosenttiin ja verotulojen kasvu 3,4 prosenttiin. Vuoden 2020 talousarvioesitys annetaan talouden kasvuennusteen ollessa vain 1 %. Silti verotulojen odotetaan kasvavan lähes 3,5 %! Lisäksi uutta velkaa otetaan 2 miljardia.

– Verokiila on työnantajan kokonaistyövoimakustannusten ja työntekijän käteen jäävän summan erotus. Se on Suomessa valtava. Sekä verokiila että velkaantuminen kasvavat edelleen, jarruttaen taloutta tehokkaasti ja paljon enemmän, kuin hallituksen finanssipoliittisilla toimilla on mahdollista elvyttää, Ranne selvittää verokiilakäsitettä.

Työllisyystavoitteet eivät täyty

Ranne on varma, etteivät hallituksen työllisyystavoitteet täyty. Yrittäjät kokevat hallitusohjelman, sen työllisyystoimien ja esim. oppivelvollisuuden pidentämisen toiselle asteelle loukkaavan heidän älykkyyttään.

– Hallitus on kuitenkin noudattanut startup -slogania fail fast – epäonnistu nopeasti. Nyt sillä on vielä mahdollisuus oppia ja aloittaa nopeat toimet julkisen sektorin sopeuttamiseksi ja verokiilan pienentämiseksi. ”Niitä odotellessa”, Ranne päättää valtionvarainministeriön kuolemattomin sanoin.

SUOMEN UUTISET