Perussuomalaisen aiemmin ensihoitajana ja poliisinakin toimineen kansanedustaja Mari Rantasen tekemä lakialoite saapui eilen eduskunnan lähetekeskusteluun. Lakialoite kieltäisi onnettomuuspaikalla kuvaamisen sakon tai korkeintaan yhden vuoden vankeuden uhalla.

– Ensisijaisesti lakialoitteella pyritään yksityisyyden suojan turvaamiseen hädän hetkellä mutta myös turvallisuuteen onnettomuuspaikoilla. Lisäksi lain tarkoitus on paheksua toimintaa, jossa ulkopuoliset kuvaavat onnettomuuden ja rikosten uhreja, Mari Rantanen perustelee.

Muualla Euroopassa päätöksiä onnettomuuspaikalla kuvaamisen kieltämiseksi on jo tehty.

– Kansainvälisesti ilmiö on sama ja sellaiset länsimaat kuten Saksa vuonna 2016 ja Ruotsi vuonna 2018 ovat tehneet lainsäädännölliset muutokset, joiden myötä onnettomuuspaikalla kuvaamisesta voi saada rangaistuksen, Rantanen kertoo.

Vähän keinoja puuttua

Rantanen perustelee aloitettaan kuvaamisesta aiheutuvalla häiriöllä niin pelastushenkilöstön, ensihoitajien kuin poliisinkin tekemään työhön. Keinoja puuttua häiritsevään toimintaan on tällä hetkellä huonosti.

– Poliisilla ei ole tällä hetkellä valtuuksia puuttua kuvaamistapahtumaan julkisilla paikoilla ennen tapahtuma-alueen eristämistä. Kuvatun materiaalin levittämisestä voi seurata rikosrangaistuksia, mutta jo kuvaaminen itsessään on haitallista. Se voi aiheuttaa vaaratilanteita kuvaajalle itselleen ja erityisesti liikenteessä myös muille tienkäyttäjille.

– Sivullisten toiminta saattaa sotkea onnettomuuspaikkaa ja ajoneuvojen jättäminen kuvaamista varten aiheuttaa vaaratilanteita. Myös netissä leviävät kuvat voivat häiritä viranomaisten tutkintaa, Rantanen luettelee.

SUOMEN UUTISET