Jokaisen Suomen kuntalaisen kaikki terveydenhuollon asiat siirtyvät kokonaan uuteen hallintoon, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen vaatii, ettei uudistus saa heikentää palveluja tai niiden saatavuutta.

– Hyvinvointialueuudistus ei itsessään lisää tekeviä käsiä, eikä lähipalvelutakuuta ole sisällytetty lakiin. Epäselvää on, missä terveysasemat ja vuodeosastot siirtymäajan jälkeen sijaitsevat ja millaisia palveluita niissä tarjotaan. Aito arkiasioiden toimivuus ja riittävät resurssit tulee varmistaa. Hyvinvointialueuudistus ei saa heikentää palveluita tai niiden saatavuutta.

Toimenpidealoitteessaan Reijonen vaatii, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin riittävän laajan seurannan ja vertailun järjestämiseksi siitä, miten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivat eri hyvinvointialueilla. Tarvittaessa tulee tehdä muutoksia lainsäädäntöön, jotta jokaisella suomalaisella on mahdollisuus riittävän kattaviin ja oikea-aikaisiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin asuinpaikasta riippumatta.

Suomen Uutiset