Kansanedustaja Minna Reijonen jätti talousarvioaloitteen selvityksestä, jossa selvitetään millaisia vaikutuksia olisi valtion ja kuntien ostopalveluna tuotettujen ruokapalveluiden siirtymisellä kokonaan kotimaiseen, pääsääntöisesti lähiruokaan.

Minna Reijonen jätti asiasta talousarvioaloitteen jo viime vuonna. Reijonen on myös tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen ministerille ja ottanut asian esille useamman kerran eduskunnan täysistunnoissa.

– Hallitus ei ole ollut kiinnostunut selvityksen tekemisestä, mikä on harmillista, sanoo Reijonen.

Lähiruoka on todellista luonnonsuojelua

Lähiruuan reitti ruokapöytään on lyhyt ja sillä tuetaan alueen ruokaketjua ja paikallista ruokakulttuuria.

– Lähiruuan tuotanto luo työpaikkoja ja tuloja alueen asukkaille ja vahvistaa näin alueen taloutta.

– Valitsemalla lähiruokaa voidaan vaikuttaa alueen ympäristön tilaan ja huoltovarmuuteen. Suomessa raaka-aineita on mahdollista tuottaa turvallisesti, sillä maaperä on puhdas ja puhdasta vettä on käytettävissä runsaasti, Reijonen sanoo.

Selvitys helpottaisi poliittisia päätöksiä

Reijosen mukaan selvityksen jälkeen olisi helpompi tehdä poliittisia päätöksiä lähiruokaan siirtymisestä.

– Selvityksessä tarkasteltaisiin siirtymisen vaikutuksia ympäristöön, työllisyyteen sekä suoraan että välillisesti, haja-asutusalueiden elinvoimaan ja huoltovarmuuteen. Selvitettäisiin myös siirtymisen kustannusvaikutuksia valtiolle ja kunnille sekä millä aikataululla siirtyminen olisi mahdollinen ja mitä lakimuutoksia se edellyttäisi, Reijonen selostaa.

SUOMEN UUTISET