Euroopan parlamentti hyväksyi täysistunnossaan 24.10.2017 väärinkäytösten ilmoittajien suojelua koskevan mietinnön. Mietinnössä esitetään anonyymien raportointikanavien luomista, taloudellista apua väärinkäytösten ilmoittajille sekä kansainvälistä yhteistyötä heidän suojelemisekseen.

– Kiitos väärinkäytösten ilmoittajille, meillä on tietoa Panaman papereista, LuxLeaksista ja muista tietovuodoista sekä suuryritysten ja rikkaiden yksityishenkilöiden harjoittamasta laajasta ja järjestelmällisestä veronkierrosta, perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner toteaa.

– Hyväksytty mietintöteksti on tärkeä poliittinen signaali jäsenmaille ja Euroopan komissiolle. Odotan, että komissio tuo selkeitä lainsäädäntöehdotuksia mietinnön pohjalta. Olisi tärkeää säätää myös rangaistuksia väärinkäytösten ilmoittajia vastaan hyökkääville yrityksille ja yhteisöille.

– Tarvitsemme vahvaa lainsäädäntöä sellaisten henkilöiden turvaksi, jotka paljastavat väärinkäytöksiä ja rikoksia, sillä he tekevät yhteiskunnallisesti erittäin merkityksellistä työtä. Myös Suomen hallituksen tulisi ottaa väärinkäytösten ilmoittajien suojelu vakavasti ja ryhtyä lainsäädäntötoimiin, Ruohonen-Lerner painottaa.

SUOMEN UUTISET