Ruotsin poliisin toiminnan tarkoitus on vähentää rikollisuuden kansalaisille aiheuttamia haittoja ja saada laskuun rikoksiin syyllistyvien henkilöiden määrä. Kumpikaan näistä tavoitteista ei täyttynyt vuonna 2023. Huolimatta selvästi kasvaneista resursseista.

Ruotsin poliisissa työskenteli vuoden 2023 lopussa 2431 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilökunnan kokonaismäärä oli 37 359, joista varsinaisia poliiseja oli 22 980 ja siviilejä loput 14 379.

Mitä tulee yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, tulos on muuttumaton. Jengiväkivalta toki on lisääntynyt ja terrorismin uhka kasvanut, mutta kansalaisten oma käsitys turvallisuudestaan on sama kuin vuotta aiemmin.

Ilmoitettujen rikosten määrä oli viime vuonna 14 819 per 100 000 asukasta ja määrä kasvoi 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Murhaajien kiinniotto tehostunut

Rikosten selvittäminen pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Uuden poliisiylijohtaja Petra Lundhin mukaan järjestäytyneen rikollisuuden selvittämisessä on kuitenkin edistetty.

Oikeusministeri Gunnar Strömmer näkee hänkin poliisin vuosiraportissa hopeareunuksen: kuolemaan johtaneista ampumisista on Tukholmassa selvitetty 70 prosenttia viimevuotisen 16 prosentin sijasta.

Strömmer haluaisi kuitenkin nähdä parempia tuloksia arkisten rikosten kuten varkauksien, haitanteon ja pahoinpitelyjen selvittämisessä.

SUOMEN UUTISET