Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala on jättänyt tänään lakialoitteen, jossa kasvot peittävien burka- ja niqab-huntujen käyttäminen yleisellä paikalla kiellettäisiin sakkorangaistuksen uhalla. Hänen mukaansa Suomen kannattaa yhteiskuntarauhan säilyttämisen takia puuttua asiaan nyt, kun puuttuminen ei vielä koske Suomessa merkittävää määrää ihmisiä.

Saarakkalan mukaan  eräiden kolmansista maista tulleiden väestöryhmien edustajien uskonnolliskulttuurinen elämänkatsomus ei tunnusta sukupuolten välistä tasa-arvoa kuten suomalainen tapakulttuuri ja lainsäädäntö tekevät. Burka- ja niqab -huivien käyttökielto yleisellä paikalla on selkeä kannanotto valtiovallan taholta sen puolesta, että universaalien ihmisoikeuksien painoarvo asetetaan erityisryhmien uskonnollisten traditioiden edelle.

Perustuslakivaliokunnan jäsenenä toimiva Saarakkala muistuttaa, että Burkan tai niqabin käytöstä ei ole säädetty islaminuskoisten pyhissä teksteissä. Tämän vuoksi näiden vaatekappaleiden käyttökiellon ei voida katsoa rikkovan uskonnonvapauden takaavaa perustuslain 11 §:ää tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklaa.

– Burkan ja niqabin käytön ei siis voida katsoa olevan muslimimaissakaan ihmisoikeuskysymys, vaan uskonnollisten normien sanelema pakko naisille.

Saarakkalan mukaan Belgiassa, Hollannissa ja Ranskassa on voimassa kasvot peittävien huntujen käyttökielto yleisillä paikoilla. Belgiassa ja Hollannissa kasvot peittävien huntujen käyttökieltoa perusteltiin kansallisella turvallisuudella, sillä yksilön tunnistettavuus olisi mahdollistettava turvallisuusviranomaisille. Ranskassa burka- ja niqab -huivien katsottiin olevan sopimattomia maalliseen yhteiskuntaan ja alistavan naista. Hollannissa ja Ranskassa yleisillä paikoilla burkaa tai niqabia pitävälle naiselle langetetaan sakkorangaistus.

– Kasvot peittävien huntujen käyttökiellolla suomalainen yhteiskunta antaa vahvan signaalin siitä, etteivät vähemmistökulttuuriset erityistavat saa olla maamme perustuslain tai muiden lakien yläpuolella.

Saarakkalan tiedote >

Kuva: Burkhaan pukeutunut nainen Kabulissa Afganistanissa.

PS VERKKOTOIMITUS