Saksalaisen tutkimuslaitos Bertelsmann Stiftungin kyselyssä 66 prosenttia EU-maiden kansalaisista uskoo EU:n kulkevan väärään suuntaan. Tutkimuksen mukaan kuuden suurimman EU-maan kansalaisista vain saksalaisten enemmistö arvioi maansa suunnan olevan oikea.

Kysely koski myös vastaajien arviota henkilökohtaisen taloustilanteen kehitystä kahden viime vuoden aikana. Jakauma oli tasainen. Kolmannes arvioi oman taloustilanteen heikentyneen, kolmannes arvioi sen pysyneen samana ja kolmannes uskoi taloustilanteensa parantuneen.

EU:n suurimmissa jäsenmaissa saksalaiset olivat kaikista tyytyväisempiä niin oman maan suuntaan kuin koko EU:n suuntaan. Italialaiset olivat pessimistisimpiä. Vain 13 prosenttia italialaisista arveli maan suunnan olevan oikea. 17 prosenttia italialaisista arveli EU:n valinneen oikean kompassisuunnan. Lisäksi yli puolet italialaisista arveli oman taloustilanteensa heikenneen kahden viime vuoden aikana.

Vasemmistolaiset pitävät EU:sta porvareita enemmän

Tyytymättömyys EU:n suuntaan korreloi jonkin verran vastaajien poliittisen suuntauksen kanssa. Vasemmistolaiset olivat keskimäärin tyytyväisempiä EU:n tilaan. Espanjalaiset poikkeavat tästä kaavasta. Yli puolet espanjalaisista katsoi olevansa ainakin jonkin verran vasemmalla, mutta tyytyväisyys EU:n suunnasta jäi vain 37 prosenttiin. Se on silti EU-kansalaisten keskiarvoa korkeampi lukema.

Saksalaisista suurin osa katsoi olevansa poliittisesti keskellä. Heistä vain 28 prosenttia arveli EU:n kulkevan oikeaan suuntaan.

Tyytymättömyys EU:hun ei johtaisi unionista eroamisiin jos kansanäänestys järjestettäisiin. 70 prosenttia EU-kansalaisista äänestäisi unionin jäsenyyden jatkumisen puolesta. Italialaiset olisivat hanakkaimpia eroajia. 44 prosenttia italialaisista äänestäisi maan EU-eron puolesta.

Tutkimukseen osallistui 10 775 EU-kansalaista. Vastaajia oli jokaisesta EU-maasta.

Henri Alakylä