Monet ihmiset luulevat kannattavansa sananvapautta, vaikka ovat valmiita rajoittamaan ”vihapuhetta”. Yhden ihmisen ”vihapuhe” on kuitenkin toisen ihmisen uskomus, mielipide tai jopa fakta. Yhdysvalloissa sananvapuden aito kannatus on romahtanut, kirjoittaa psykologi Pamela Paresky Quillette-verkkojulkaisussa. Suomessa sananvapauden kannattajia on Ylen vaalikoneen mukaan käytännössä vain perussuomalaisissa.

Sananvapaus on Yhdysvalloissa perustuslaillisesti erittäin hyvin suojattu perusvapaus. Liittovaltio suojaa yksilö osavaltioiden sananvapautta rajoittavalta rikoslainsäädännöltä. Silti Yhdysvalloissakin joutuu varomaan sanojaan varsinkin yliopistoissa. Rikosseuraamuksien sijaan rangaistukset voivat olla hallinnollisia.

Erityisesti yliopistokampuksilla puhutaan jopa sananvapauden kriisistä. Tämän vapauden kannatus on todellakin laskussa yhdysvaltalaisnuorison piirissä, Paresky kirjoittaa.

Vuonna 2016 Knight Foundation -kyselytutkimus osoitti, että 91 prosenttia lukiolaisvastaajista tuki ”vapautta ilmaista epäsuosittuja mielipiteitä”, mutta kun kysymys muotoiltiin tiukemmin, vain 45 prosenttia sanoi, että ihmisillä tulisi olla oikeus julkisesti ilmaista ajatuksia, joita muut pitävät ”loukkaavina”.

Korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa asenteet olivat samansuuntaiset. Vuonna 2016 opiskelijoista 78 prosenttia oli sitä mieltä, että oppilaitosten tulisi altistaa opiskelijoita kaikenlaiselle puheelle ja kaikenlaisille näkökannoille. Kuitenkin kaksi kolmasosaa sanoi, että oppilaitoksilla tulisi olla keinoja toimia sellaista kielenkäyttöä vastaan, joka on tiettyjä ryhmiä tarkoituksellisesti loukkaavaa. Yli neljännes oli sitä mieltä, että oppilaitosten tulisi jopa voida rajoittaa potentiaalisesti loukkaavien poliittisten näkemyksien ilmaisua.

Yli puolet raportoi ilmapiirin kampuksella estävän joitakin ihmisiä sanomasta, mihin he uskovat, koska muut voivat pitää sitä loukkaavana. Vuotta myöhemmin tämä lukema nousi 61 prosenttiin.

Paresky hämmästelee, että 73 prosenttia vuoden 2016 Knight Foundationin kyselyyn vastanneista kuitenkin oli luottavaisia sen suhteen, että sananvapaus on turvattu tai hyvin turvattu.

Toisten sananvapautta ei vaalita, jos oma sananvapaus ei ole uhattuna

Vastaus tähän ristiriitaan löytyy Pareskyn mielestä siitä, että useimmat opiskelijat eivät koe, että vihapuheen vastainen liike hyökkäisi heidän omaa sananvapauttaan vastaan. Opiskelijat uskovat Pareskyn mukaan, että ”vihapuhe ei ole vapaata puhetta”, tai että vihapuhe – miten se sitten määritelläänkään – ei kuulu sananvapuden piiriin.

Suomessa kaikki muut puolueet kuin perussuomalaiset ovat valmiita laajentamaan sananvapauden rajoitukset ”vihapuheeseen”, kävi ilmi Ylen vaalikoneesta. Vaalikoneessa kysyttiin, pitäisikö vihapuhe määritellä ja kieltää – toisin sanoen siinä ei edes vielä määritelty, millainen vihapuhe pitäisi kieltää.

Silti kaikkien muiden puolueiden kuin perussuomalaisten ehdokkaista enemmistö oli vihapuheen kriminalisoimisen kannalla. Sananvapausmyönteisin puolue oli ylivoimaisesti perussuomalaiset. Vain 10 prosenttia ehdokkaista halusi kriminalisoida ”vihapuheen”.

Toiseksi tuli kristillisdemokraatit, joista peräti 60 prosenttia oli valmis säätämään vihapuhelain – siitäkin huolimatta että myös kristityn vakaumuksen ilmaisua on yritetty leimata vihapuheeksi. Sensuurimielisyys on suurinta Sdp:n ehdokkaiden joukossa (94 prosenttia). Katso koko grafiikka Ylen uutisesta.

Perussuomalaisilla ja kristillisdemokraattisilla ehdokkailla yhteinen sananvapausjulistus

Oikean Median mukaan joukko kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten ehdokkaita antoi yhteisen sananvapausjulistuksen:

”Sananvapauden tila Suomessa on huono. Erityisesti konservatiivisia kristittyjä ja kansallismielisiä isänmaan ystäviä syrjitään. Mikäli tulen valituksi eduskuntaan näissä eduskuntavaaleissa, tulen puolustamaan voimakkaasti jokaisen suomalaisen sananvapautta.”

Julistuksen allekirjoittajien joukossa on seitsemän istuvaa kansanedustajaa: kristillisdemokraateista Antero Laukkanen, Päivi Räsänen, Sari Tanus, Peter Östman sekä perussuomalaisista Mika Raatikainen, Laura Huhtasaari, Toimi Kankaanniemi, Mika Niikko.

Suomen Uutiset