VIDEO | Sisäilmasairaus alkaa usein ärsytysoireilla kuten nuhalla, yskällä ja silmien punoituksella. Lopuksi voidaan olla tilanteessa, jossa edessä ovat neurologiset ja reumaattiset oireet sekä astma. Tänäkin päivänä sisäilman aiheuttamat oireet tulkitaan helposti psykosomaattisiksi. Asialle on tehtävä jotakin. Tätä mieltä olivat niin puhujat kuin yleisökin kansanedustaja Lea Mäkipään emännöimässä tilaisuudessa Eduskunnan kansalaisinfossa.

Tilaisuuden nimenä oli kattavasti “Sisäilmasairauksien aiheuttajat, ehkäisy ja hoito – ratkaisuja kasvavaan ongelmaan.” Aihe koskettaa selvästi monia, sillä kansalaisinfon tilat olivat turvoksiin asti täynnä ja kansa korvat hörössä koko parituntisen tilaisuuden ajan.

Pikkuparlamentissa kuultiinkin asiantuntijoiden puheenvuoroja kasvavan ongelman todellisista aiheuttajista, sairauden ehkäisystä ja diagnostiikasta sekä mittausmenetelmistä ja sisäilman puhdistamisesta. Aivan kädettömiä ei oltu käytännön ratkaisujenkaan suhteen, sillä tilaisuuden lopuksi kuultiin niin sanotusti hevosen suusta miten sisäilman myrkyistä on mahdollista päästä eroon titaanioksidin avulla.

Ohjelman aluksi kansanedustaja Lea Mäkipää kertoi työstä, jota perussuomalaiset jo ovat tehneet eduskunnan vallan saleissa sisäilma- ja homeongelman ratkaisemiseksi. Hän muistutti myös siitä, että Työterveyslaitoksen laskelmien mukaan Suomessa on 800 000 ihmistä, jotka päivittäin altistuvat sisäilman ongelmille niin kodeissa kuin työpaikoillakin. Mäkipää totesi sairastuneiden jääneen aivan liian vähälle huomiolle.


Sisäilmasairaudet – Lea Mäkipää. 5 min 40 sek.

-Sairastuneet tarvitsevat uudet diagnoosinumerot saadakseen tukea toimenpiteisiin ehkäisemään lisäsairastumista, tukea kuntoutumiseen ja työllistymiseen, sairastuneille soveltuvien asuntojen hankintaan ja yhdenvertaiseen sosiaaliturvaan.

Lindström haluaa teknikot takaisin rakennuksille

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström oli hänkin hankkiutunut väentungokseen kiireisestä ministeriaikataulustaan huolimatta, ovathan sisäilmasairausten helpottaminen ja ratkaisujen löytäminen perussuomalaisten sydämenasia.

– Hallitus on hyväksynyt jo hallitusohjelmassaan kärkihankkeena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen. Yksi projekteista on Terveellisten talojen Suomi.


Jari Lindström

Vastatessaan yleisön kysymyksiin Lindström pohti myös sitä, onko rakentamisessa ja sen tehokkuuden tavoittelussa menty jo liian pitkälle. Hänen mukaansa voisi ehkä miettiä, pitäisikö teknikkotaso palauttaa rakennustyömaille. Näin toimien pystyttäisiin yhdistämään paras teoreettinen tieto ja käytännön osaaminen ja siten ehkäisemään ongelmia jo ennakolta.

Biokemisti Pekka Nikkola puhui sisäilman ongelmien takia sairastuneen näkökulmasta ja käsillä olevan ongelman hoidosta. Hän esitti näkemystensä tueksi visuaalista näyttöä ja puhui ikäänkuin tiedemiehen suulla. Hän puuttui myös siihen, että valitusvirkamiehet Suomessa suojelevat enemmänkin toisiaan ja muita virkamiehiä kuin kansaa. Hyviä uutisia on hänen mukaansa kuitenkin tiedossa.


Sisäilmasairaudet – Pekka Nikkola. 19 min 35 sek.

Turun yliopiston dosentti Esa-Matti Lilius valisti seikkaperäisesti kosteusvauriodiagnostiikasta ja mittausmenetelmistä. Hän muistutti yleisöä Toxtest-tutkimushankkeesta vuodelta 2010-2012. Lopputoksena oli tieteellinen sekaannus eikä kiistatonta selvyyttä asiasta ole vieläkään.

Asia on suomalaisessa tiedeyhteisössä selvästi hankala ja suuria tunteita herättävä.


Sisäilmasairaudet – Esa-Matti Lilius Turun yliopistosta. 24 min 6 sek.

Lilius esitteli tilaisuudessa myös biomonitorointimallia.

Tekninen johtaja Kari Enroth oli paikalla kertomassa edustamansa yrityksen fotokatalyysiä hyödyntävästä ratkaisusta sisäilmasairauksien ehkäisemiseksi.


Sisäilmasairaudet – Kari Enroth. 18 min 58 sek.

– Heti alkuun korostan, että kyseessä ei ole remonttimenetelmä, eikä tällä voi eikä saa korvata kunnolla tehtyä kosteusvauriokorjausta.

Enroth käytti esimerkkinään Äänekoskella tehtyä kouluremonttia, jossa käytettiin fotokatalyysiä. Remontti mahdollisti Enrothin mukaan koulunkäynnin väliaikaisen jatkamisen toivottomiksi tuomituissa tiloissa.

SUOMEN UUTISET