Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso osallistui YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alaisen toimikunnan CSocD:n (Commission for Social Development) kokoukseen New Yorkissa 5.-8.2.2024. Kokouksessa pitämässään puheenvuorossa Juuso puhui suomalaisesta hyvinvointitaloudesta, jonka toivoi nousevan YK:n sosiaalihuippukokouksen agendalle ensi vuonna.

Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso kertoi kokouksen avajaispäivänä pitämässään Suomen kansallisessa puheenvuorossa Suomen sosiaalipoliittisista innovaatioista, kuten kohtuuhintaisesta päivähoidosta sekä tasa-arvoisesti jaetuista perhevapaista, jotka ovat välttämättömiä naisten työmarkkinoille osallistumisen parantamiseksi.

– Tämä antaa naisille enemmän mahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden itsenäiseen toimeentuloon sekä pääsyn terveydenhuollon palveluihin ja vanhuuseläkkeelle. Samaan aikaan kansallinen talous hyötyy naisten työpanoksesta ja heidän maksamistaan veroista, Juuso kertoi,

Talouskasvu vähentää sosiaalisia kustannuksia

Ministeri Juuso kertoi Suomen haluavan myös edistää hyvinvointitalousajattelua ja nostaa sen vuoden 2025 sosiaalihuippukokouksen agendalle. Hän nosti esiin kestävän talouden ja hyvinvoinnin välisen yhteyden.

– Investoinnit tehokkaisiin hyvinvointipoliittisiin toimenpiteisiin ja rakenteisiin tukevat talouskasvua ja vähentävät sosiaalisia ja terveysliitännäisiä kustannuksia tulevaisuudessa, hän sanoi.

Suomen Uutiset