Perussuomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä hallituksen sote-sopuun. Näin luonnehti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho kiivaitten neuvotteluiden tulosta hallituksen infossa, jossa hän sijaisti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylää, joka oli poissa sairauden vuoksi. Terho ei usko myöskään keskustan ja kokoomusten kiistojen jättäneen varjoa hallituksen tulevan kauden ylle.

– Vääntö oli kovaa, mutta asiatkin olivat suuret. Hallituksella menee hyvin edelliseen kauteen verraten. Tämä vain vahvisti hallituksen yhteistyökykyä, Terho uskoi.

– Perussuomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä, että tämä historiallinen uudistus etenee ja hallitus on päässyt tässäkin asiassa rivakasti toimiin edelliseen vaalikauteen verrattuna, Terho kertoi. Hän muistutti samalla ministeri Mäntylän toimineen asiassa keskeisenä neuvottelijana perussuomalaisten puolesta.

Säästöt toteutuvat tälläkin mallilla

Terho luetteli perussuomalaisille keskeiset asiat: tärkeää on säästöjen toteutuminen – kolmen miljardin säästöjen pitää toteutua eli kestävyysvajeen pitää kaventua tällä summalla kymmenen vuoden kuluttua.

– Sitä varten uudistus on tehty. Ja meille ovat asiantuntijat vakuuttaneet, että se onnistuu myös tällä mallilla, Terho kertoi.

Lähipalvelujen säilyminen pitää turvata ja niiden yhdenvertaisen saatavuuden pitää jopa parantua.

Demokratia vahvistuu

– Myös demokratian vahvistaminen on meille tärkeää: itsehallintoaluelila asukkaille tulee oikeus valita suoralla vaalilla päättäjät, jotka näistä asioista vastaavat. Olemme myös tyytyväisiä, että nämä alueet vastaavat ihmisten luonnollisina pitämiä rajoja.

– Olemme iloisia, että tästä on päästy eteenpäin ja haluamme jatkossakin olla mukana kehittämässä sekä tätä että muitakin hallituksen keskeisiä uudistuksia. Kun lupasimme uudistaa Suomea, ei ainakaan siitä päästä syyttämään, etteikö uudistuksia olisi hallituksesta paljon tullut. Näin haluamme toimia myös jatkossa, Terho linjasi.

– Ratkaisu on perussuomalaisille mieluinen, koska se vastaa myös hyvin tarkkaan sitä, mitä edellisellä vaalikaudella itse esitimme, Terho muistutti.

Päivystys säilyy kaikilla alueilla

Uudistuksen numero- ja sisältöasioista kertoi kaikkein eniten peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.). Hän oikaisi heti maanantaina kiertäneen uutisankan, jonka mukaan ympärivuotinen päivystys jatkuisi vain 12 alueella.

– Laaja täyden palvelun ympärivuotinen päivystys säilyy 12 alueella. Mutta 24/7–päivystystä säilyy yhä kaikissa itsehallintopiireissä, Rehula vakuutti.

Hän selitti, että nykyäänkin eri alueilla päivystetään eri tavalla, töitä jaetaan ja keskitytään mahdollisuuksien mukaan eri asioihin. Täyden palvelun päivystystä annetaan suurimmissa sairaaloissa.

Sote-alueita, jotka järjestävät terveyspalveluita, on 15. Itsehallintoalueita on 18 eli yhtä paljon kuin maakuntia. Kolme aluetta joutuu järjestämään sote-palvelunsa yhdessä naapurimaakunnan kanssa.

– Emme ole valinneet näitä maakuntia, valinta tehdään kriteerien mukaan, jotka määrätään laissa, Rehula sanoi.

Laki terveydenhuollon järjestämisestä pyritään antamaan lausuntokierrokselle ensi huhtikuussa niin, että eduskunta käsittelee sitä valiokunnissa vuoden kuluttua. Sote-alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2019 alussa.

12 aluetta antaa laajaa ympärivuorokautista päivystystä, muut alueet suppeampaa ympärivuorokautista päivystystä. Nykyisten viiden erva-alueen ytimiä eli yliopistollisia sairaaloita, mm. niiden yhteistyötä vahvistetaan entisestään. Yliopistollisina keskuksina pysyvät Kuopio, Oulu, Turku, Tampere ja Helsinki.

Itsehallintoalueiden tehokkuutta lisätään perustamalla yhteishankintayksikkö, joka hoitaa kilpailutuksen alueiden päättämissä hankinnoissa. Suuria säästöjä haetaan toimitila- ja laitetukipalveluilla ja talous- ja henkilöstöhallinnolla sekä yhteisillä ICT-palveluilla. Tavoitteena on täydellinen tietojen yhdistäminen.

– Uudistuksen rahoitus ja alueet piti esitellä lokakuun loppuun mennessä. Alueiden osalta olemme yhdeksän päivää myöhässä, mutta samalla on kasvanut varmuus siitä, että voimme esittää huhtikuussa tästä asiasta lakiesityksen eduskuntaa ja lausuntoja varten, Rehula sanoi.

Himmelivallankumous

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) kuvasi uudistusta himmelivallankumoukseksi. Himmeleitä ei lisätä, vaan päinvastoin niitä vähennetään. Noin 150 kuntaa ja kuntayhtymää vähenee 15 sote-alueeseen. Tämä säästää rahaa.

– Suomessa on 136 kuntayhtymää. Pelkät kuntayhtymien yleishallintomenot ovat 62 miljoonaa euroa, Vehviläinen muistuttaa.

Jokainen itsehallintoalue saa vaaleilla valittavan valtuuston. Sen johtamaan maakuntahallintoon yhdistetään nykyisen maakuntahallinnon tehtävät ja lisäksi monenlaista muuta viranomaistoimintaa ely-ym. keskuksista. Samalla voidaan harkita, siirretäänkö joitakin tehtäviä kunnille.

Tavoite on luoda kolmas kansanvallan nojalla toimiva hallinnon taso valtion ja kuntien väliin. Tämä tuo suuria säästöjä, kun uuden maakuntahallinnon avulla voidaan purkaa lukuisia yhtä tai muutamaa tehtävää varten perustettuja kuntayhtymiä.

Ensimmäiset maakuntavaalit täytyy pitää loppuvuonna 2017 tai viimeistään seuraavana keväänä. Hallitus päättää aluehallintouudistuksen valmistelusta ja itsehallintoalueille siirrettävien tehtävien siirron valmistelusta tammikuussa 2016. Työtä ohjaa reformiministerityöryhmä.

Suomen malli valinnanvapauteen

Rehula korostaa, että näin suurta sote-uudistusta ei ole tehty missään, tässä kun uudistetaan myös sosiaalihuoltoa samalla kertaa. Valinnanvapauteen otetaan mallia muista maista, mutta ne sovitetaan Suomen oloihin, jotta muiden maiden mahdollisilta virheiltä voidaan välttyä.

Valinnanvapaus toteutuu pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa ja joiltakin osin erikoisterveydenhuollossa. Asiakas saa vapauden valita, haluaako hän hoitonsa julkisella, yksityisellä vai kolmannen sektorin puolella.

Valinnanvapautta on sovellettu mm. Ruotsissa ja Norjassa.

– Ruotsissa uudistus muutti asiakkaiden tyytymättömyyden tyytyväisyydeksi ja poisti jonot, kokoomuksen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka kertoi.

Hallitus säätää jatkossa, millä ehdoilla valinnanvapaus toimii. Siinä on kovasti säätämistä – koko työ on oikeastaan päässyt vasta alkuun.

Avoimeksi jää yhä, mitä tapahtuu niille runsaalle kymmenelle kunnalle, jotka ovat ulkoistaneet sote-palvelunsa. Pitääkö nämä ulkoistukset purkaa?

– Sitä emme tiedä vielä, Toivakka vastasi tiedotustilaisuuden päätteeksi Suomen Uutisille.

Monikanavaisuus lopetetaan

Rahoituksen monikanavaisuus puretaan. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittävä osa terveydenhuollosta toimii nykyään työterveydenhuollon kautta. Hyvissä työpaikoissa olevat sekä varakkaat henkilöt ovat etuoikeutetussa asemassa heihin verrattuna, jotka joutuvat jonottamaan julkisessa terveydenhuollossa.

Rahoituksen yksikanavaistumisen odotetaan vapauttavan määrärahoja ja henkilökuntaa perusterveydenhuoltoon, jonka osuus rahoituksesta ja henkilöstöstä on pienentynyt jatkuvasti viime lamasta alkaen.

Terho kiisti arvion, jonka mukaan perussuomalaiset olisivat vastustaneet valinnanvapautta loppuun asti.

– Ei tietenkään loppuun asti, vaan lopussa neuvottelimme kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun, Terho oikaisi.

Myös pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksien turvaaminen on varmistettu hallituksen suunnitelmissa.

Veli-Pekka Leskelä