Pitkään odotettu ja monta kertaa yritetty sote-ratkaisu saatiin viimein syntymään kovien neuvottelujen ja vaikean hallituskriisin päätteeksi, josta ei dramaattisia vaiheita puuttunut.

Vaikka valtakunnan media on nyt keskittynyt vääntämään uutista siitä, voittiko neuvotteluissa keskusta vai kokoomus, niin tosiasiassa sote-sovun suurin voittaja oli perussuomalaiset. Syntynyt ratkaisu oli pääpiirteissään hyvin samankaltainen kuin perussuomalaisten kaksi vuotta sitten laatima peruskunta-piirikunta-malli.

– Perussuomalaiset hakivat koko ajan ratkaisua – ei julkisuutta. Minua kyllä massiivisesti harmitti prosessin aikana tietovuodot  niin sanotuista ”hallituslähteistä”, perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini kirjoittaa plokissaan.

– Päätös on historiallinen. Tätä tahkoa on väännetty vuosikausia. Kyllä se vaan niin oli, että perussuomalaisia tarvittiin tämän ratkaisun synnyttämiseen. Erityiskiitoksen ansaitsee ministeri Hanna Mäntylä. Hän on puskenut asiaa sitkeästi eteenpäin.

”Kiitos kuuluu ministeriryhmälle”

Soini antaa kiitosta myös perussuomalaisten eduskuntaryhmälle. Sote-väännössä Vesa-Matti Saarakkalan ja Toimi Kankaanniemen kanssa mukana ollut kansanedustaja Pirkko Mattila iloitsee siitä, että perussuomalainen peukalonjälki näkyy myös sote-ratkaisussa.

– Suurimman työn sote-ratkaisun eteen teki tietysti ministeriryhmä eli Hanna Mäntylä, Timo Soini, Jari Lindström ja Jussi Niinistö, joille kiitos kuuluu, Mattila sanoo.

Mattila painottaa, että syntynyt sote-ratkaisu on kivijalka, jonka pohjalle on hyvä lähteä rakentamaan käytännön hallintomallia. Mattila jatkaa tätä työtä hallintovaliokunnassa Saarakkalan ja Kari Kulmalan kanssa.

– Hiukan olen hämmästynyt niistä puheista, että tehty ratkaisu on tullut joillekin yllätyksenä. Asiantuntijalausunnoissa ja selvityksissä on todettu, että tällä mallilla saavutetaan toimivimmat ratkaisut hallintomallin rakenteen uudistamiseksi ja parhaiden säästöjen saavuttamiseksi, kertoo Mattila.

”Sodanjälkeisen historian
suurin rakenneuudistus”

Sotea väännettiin jo viime vaalikaudella. Tuolloin mukana oli myös perussuomalaisten silloinen kansanedustaja Reijo Tossavainen, joka on tyytyväinen syntyneeseen ratkaisuun.

Tossavaisen mukaan tavoitteen toteutumista helpotti se, että keskustan näkemys oli lähellä perussuomalaisten vastaavaa. Uudessa mallissa niin sanottuja maakunnallisia himmeleitä tullaan yhdistämään saman organisaation ja demokraattisen hallinnon alle. Osa valtionhallinnon tehtävistä voidaan siirtää suoraan alueellisen päätöksenteon piiriin.

– Aiempi viiden alueen malli oli liian laaja. Maakuntien ihmiset tuntevat omien kuntiensa tarpeet paremmin. Tehty ratkaisu on erittäin merkittävä, sodanjälkeisen historian suurin rakenteellinen muutos Suomessa. Nyt kun perusta on paalutettu, voidaan tästä jatkaa hyvillä mielin eteenpäin, Tossavainen toteaa.

Hyvin merkittävää sote-ratkaisussa on Tossavaisen mielestä se, että nyt kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakuntien hoidettavaksi, pienetkin kunnat pystyvät hoitamaan jäljelle jäävät palvelut. Kaikki palvelut tulevat säilymään riittävän lähellä kuntalaisia, kun kuntaliitosten tarve olennaisesti vähenee.

MIKA MÄNNISTÖ