SOTE | Veteraanipoliitikko Toimi Kankaanniemi pitää eilen saavutettua sotesopua historiallisena, ja hän toteaa 21.12.2016 jäävän Suomen historiaan ”suuren uudistuksen päivänä”. Suomen Uutiset julkaiseen Kankaanniemen sotea koskevan blogikirjoituksen kokonaisuudessaan.

Hallitus sai asettamansa aikataulun mukaisesti maakunta-sote-uudistuksen sisällön osalta valmiiksi ennen joulua 2016. Aikataulu on edelleen tiukka, mutta riittävä.

Uudistus on historiallinen. Se on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja Suomessa kaikkien aikojen suurin uudistus. Siksi se on myös työläs. Uskallan sanoa, että mikään muu hallituspohja ei olisi tällaista kyennyt viemään edes tähän pisteeseen asti. Uudistus on myös täysin välttämätön monestakin syystä.

Perussuomalaiset asetti sote-uudistukselle tavoitteet noin neljä vuotta sitten. Nyt ns. reformiministeriryhmän työn tulos vastaa näitä tavoitteita. Tiedän tämän, koska valmistelin taannoin tavoitteita ja olen nyt ollut uudistuksen valmistelussa melko tiiviisti mukana. (Olen puolueen reformiryhmän jäsen, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja ja Suomen Kuntaliiton hallituksen jäsen.)

Keskiviikko 21.12.2016 jää siis Suomen historiaan suuren uudistuksen päivänä.

Iso paketti maakunta-sote-uudistukseen liittyneitä lakiluonnoksia oli laajalla lausuntokierroksella syksyn aikana. Yli 750 lausuntoa sisälsi tärkeitä viestejä. Ne ministerit ottivat huomioon varsin hyvin. Mm. kuntien näkökohdat pääosin toteutuvat mm. verokaton ja kiinteistöjen osalta.

Perussuomalaisille tärkeitä tavoitteita oli ihmis- eli asiakaskeskeisyys, sote-integraation toteutuminen, demokraattisen päätöksenteon toteutuminen maakuntatasolla, palvelun tuottajien kokonaisvastuu, joka estää ”kermankuorinnan”, pk-yritysten aseman turvaaminen, mikä toteutuu mm. siirtymäjärjestelyillä ja yhteistyömalleilla sekä valinnanvapauden toteutuminen asteittain hallitusti.

Ministerit luopuivat ensihoidon, sairaankuljetuksen ja pelastustoimen keskittämisestä viidelle alueelle. Nämä liittyvät kiinteästi terveydenhuollon kokonaisuuteen ja ovat siksi tärkeä osa maakunnan kokonaispalvelua. Maakunnan liikelaitos on selvästi parempi malli kuin palvelulaitos, joka olisi ollut vaikeasti sovitettavissa perustuslain vaatimuksiin. Hankintojen jättäminen maakunnan päätösvaltaan on oikea ratkaisu. Se lisää maakunnan toimivaltaa.

Perussuomalaiset pitävät tavoitteena maakuntaveroa, joka vahvistaa itsehallintoa ja vastuuta. Tällä aikataululla ei kuitenkaan suurta veroremonttia olisi mahdollista toteuttaa, joten rahoitus tulee nyt pääosin valtiolta ja pieneltä osin asiakkailta. Rahoitus ja verotus joudutaan uudistamaan myöhemmin.

Asiakasseteli, palveluseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat erinomaisia asiakasystävällisiä ja byrokratiaa vähentäviä tapoja. Niistä tulee varmasti maailmanlaajuisesti suuren mielenkiinnon kohteita. Perussuomalaiset ajoivat näitä.

Yksi suurimmista epävarmuutta ja jopa pelkoa herättäneistä asioista on ollut se, että suuret kansainväliset yhtiöt tulisivat valtaamaan markkinat. Kokonaisvastuu, asteittainen eteneminen valinnanvapaudessa ja pk-yritysten aseman varmistaminen ovat kuitenkin ehkäisemässä tämän. Tosiasiahan on se, että jo 1990-luvun lopulla Lipposen hallituksen päätös avata Kela-korvaukset yksityisille tuottajille avasi näille ”markkinat”. Nyt tehdään se, mikä vielä on tehtävissä.

Yhtiöittämistä on moitittu myös vahvasti. EU ei vaadi tätä, mutta valinnanvapaus, jota kaikki puolueet vasemmallakin haluavat, edellyttää kilpailuneutraliteettia. Yhtiöittäminen on tämän johdosta tarpeen.

Sipilän-Soinin hallitus astui pitkän harppauksen uudistusten tiellä saadessaan maakunta-sote-uudistuksen kasaan.

Lopuksi totean, että sain eilen SDP:n ”Inhimillisempi sote” esitteen. Luin sen mielenkiinnolla. Totesin, että se sisältää valinnanvapauden eli yksityiset palvelut kuten hallituksenkin malli. Käsittämätöntä SDP:n mallissa on se, että se on räikeästi perustuslain vastainen. Se on keskeisesti samansisältöinen kuin talvella 2015 perustuslain vastaisuuteen kaatunut kuntapohjainen malli. Miksi SDP tarjoaa mallia, jonka toteuttaminen on täysin mahdotonta? Olihan SDP:n ministeri vastuussa kaatuneen mallin luomisessa.

Toimi Kankaanniemi