Suomen Perustan tutkija Samuli Salminen kritisoi ajatuspajan verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessaan jyrkin sanoin Eläketurvakeskuksen väitettä siitä, että eläkejärjestelmän kestävyyden takia Suomeen tarvittaisiin lähivuosikymmeninä miljoona uutta maahanmuuttajaa.

ETK esitti Helsingin Sanomissa (22.3.), että Suomi tarvitsee vuoteen 2050 tultaessa noin 30 000 maahanmuuttajaa vuodessa, jotta eläkejärjestelmän rahoitus voitaisiin turvata.

Suomen Perustan tutkija Samuli Salmisen mukaan ETK:n esitys nykymallisen maahanmuuton jatkamiseksi on sekä julkisen talouden rahoituksen että eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta huono ajatus. Salminen kummastelee lisäksi sitä, että ETK käsittelee kaikkea maahanmuuttoa yhtenä kokonaisuutena.

Jopa miljoonan euron kulut per tulija

Salminen pelkää, että pahimmassa tapauksessa laskelman perusteella aletaan puolustaa humanitaarisen maahanmuuton lisäämistä.

– Tällä olisi erittäin huonot seuraukset, sillä Suomen Perustan maaliskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan erityisesti Somaliasta ja Irakista tulevat maahanmuuttajat aiheuttavat elinkaarensa aikana jopa miljoonassa eurolla liikkuvan negatiivisen julkisen talouden vaikutuksen.

Salminen korostaa, että vain pieni osa tällä hetkellä Suomeen kohdistuvasta maahanmuutosta hyödyttää Suomen julkista taloutta.

– Muille kuin matalapalkka-aloille suuntautuvan työperäisen maahanmuuton osuus Suomeen tulevasta maahanmuutosta on vain noin 20 % ja tämäkin luku sisältää matalapalkka-aloille EU-maista tulevia muuttajia, Salminen muistuttaa.

Halpatyövoima käy kalliiksi

Salminen muistuttaa, että matalapalkka-aloille suuntautuva maahanmuutto on julkisen talouden vaikutuksiltaan negatiivista.

– Suomen Perustan syksyllä julkaiseman halpatyövoimaraportin mukaan EU:n ulkopuolelta matalapalkka-aloille tulevien muuttajien työllisyys, palkat ja nettotulonsiirrot jäävät viimeistään muutaman maassaolovuoden jälkeen kauas kantaväestön luvuista.

ETK:n laskelmissa Salminen pitää lisäksi erittäin outona, että maahanmuuttajat halutaan maksamaan tulevia eläkemaksuja, mutta laskelmassa ei silti puhuta yhtään mitään palkoista — vaikka eläkemaksut riippuvat nimenomaan muuttajien palkkatasosta.

Palkat pienempiä kuin kantaväestöllä

Matalapalkka-aloille töihin tulleita koskevat tutkimustulokset osoittavat, että jopa 100 prosentin työllisyyden omaavilla muuttajilla palkat jäävät pienemmiksi kuin kantaväestöllä.

– Siten myös maahanmuuttajien maksamat eläkemaksut jäävät pieniksi — vaikka juuri eläkemaksut ovatkin ETK:n mukaan syy hankkia Suomeen lisää maahanmuuttajia.

Salminen heittää kirjoituksensa lopussa ilmaan retorisen kysymyksen siitä, kuka mahtaa maksaa eläkepommia purkamaan tuotavien maahanmuuttajien kansaneläkkeet ja takuueläkkeet.

SUOMEN UUTISET