Vihreiden Osmo Soininvaara kirjoitti 21.4.2019 julkaistun blogikirjoituksensa kommenttiosioon hyvin kriittisiä kommentteja liittyen Suomen Perustan julkaisemaan tutkimukseen Irakissa ja Somaliassa syntyneiden julkisen talouden elinkaarivaikutuksista. Pitkän linjan vihreä vaikuttaja syyttää tutkimusta jopa ”valehtelusta”, mutta kaikilta osin virheellinen kommentointi osoittaa lähinnä sen, ettei Soininvaara ole edes viitsinyt perehtyä tutkimukseen.

Suomen Perustan toiminnanjohtaja, eurovaaliehdokas Simo Grönroos pitää varsin erikoisena sitä, että noinkin kokenut poliitikko on lähtenyt laukomaan niin kovia mielipiteitä ilmeisesti tutustumatta edes aineistoon sen tarkemmin.

Vihreiden Osmo Soininvaara muun muassa väittää heti kommenttiensa ensimmäisessä virkkeessä, ettei tutkimuksesta käy lainkaan ilmi, miten se on laskettu, vaikka elinkaarivaikutusten mallinnus on tutkimuksessa esitetty yksityiskohtaisesti.

– Elinkaarivaikutukset on laskettu tutkimalla Somaliasta ja Irakista tulleiden maahanmuuttajien saamia tulonsiirtoja, heidän käyttämiään julkisia palveluja ja maksamiaan veroja ja sitä, miten niiden määrät ovat vaihdelleet maassaoloajan ja iän mukaan, Grönroos kertoo.

Suomessa on asunut irakilaisia pitkään

Soininvaara väittää myös, ettei irakilaisten työllistymisasteesta ole kokemuksia sen jälkeen, kun he ovat asuneet maassa kymmenen, kaksikymmentä tai kolmekymmentä vuotta.

Tämäkään väite ei pidä paikkaansa, sillä todellisuudessa Suomessa on runsaasti yli kaksikymmentä vuotta asuneita Irakissa syntyneitä maahanmuuttajia, joiden työllisyydestä, työtuloista ja tulonsiirroista on saatavilla hyvin kattavat rekisterit.

– Tiedetään, että pitkällä aikavälillä heidän työllisyysnäkymänsä jonkin verran paranevat, mutta irakilaistaustaisten työllistyminen on todella heikkoa vielä vuosikausia maassaolon jälkeenkin. Tilastot osoittavat, että parinkymmenen vuoden maassaolonkaan jälkeen irakilaisten työllisyys ei nouse kuin keskimäärin 40 prosentin tasolle, kun se koko väestöllä on 70 prosentin kieppeillä, sanoo Grönroos.

Ennusteita tehdään arvioimalla tapahtunutta kehitystä

Edelleen Soininvaara väittää Suomen Perustan tutkimuksen olevan ”silkkaa roskaa” sillä perusteella, ettei mitään havaintoja tulevasta työllisyysasteesta voi edes olla.

Kommentti on siinä mielessä erikoinen, että jos tulevaisuuteen sijoittuvien ennusteiden laatimisen kriteerinä olisi varma tieto tulevasta kehityksestä, ei mitään ennusteita voisi käytännössä tehdäkään.

– Varmin tieto tulevaisuudesta saadaan tutkimalla tähän mennessä tapahtunutta kehitystä ja tekemällä sen pohjalta arvioita tulevaisuuden kehityssuunnasta. Parhaan arvion tulevaisuudesta saa tarkastelemalla olemassa olevaa tietoa ja tutkimuksessamme on otettu myös huomioon mahdolliset epävarmuudet, Grönroos toteaa.

Välilliset verot ovat tutkimuksessa mukana

Lopuksi Soininvaara väittää, ettei tutkimuksesta käy ilmi, mitä veroja siinä on otettu huomioon ja spekuloi ”sanamuodon viittaavan siihen”, että välilliset verot olisi jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.

Jälleen kerran kokenut valtakunnanpoliitikko osuu spekuloinnissaan harhaan.

– Jos Soininvaara olisi käynyt tutkimusta tarkemmin läpi, siitä kyllä käy hyvin selvästi ilmi, että välilliset verot ovat tutkimuksessa mukana. Tämä osoittaa vain sen, ettei hän ole perehtynyt siihen kunnolla. Suomen Perustan tutkimus on kattavin tästä aiheesta Suomessa tehty tutkimus. Toivon, että Soininvaara tutustuu siihen ajatuksella, sillä siellä on hyvää tutkimustietoa, johon vihreidenkin olisi syytä tutustua, sanoo Grönroos ja lisää:

– Tutkimus osoittaa, että humanitaarinen maahanmuutto tulee erittäin kalliiksi Suomen julkiselle taloudelle eikä sitä voikaan perustella ainakaan taloudellisin syin. Toivon, että ylipäätään poliittisessa päätöksenteossa tukeuduttaisiin enemmän tutkittuun tietoon, jota on maahanmuuton yhteiskunnallisistakin vaikutuksista saatavana runsaasti.

Suomen Perustan maahanmuuttotutkija Samuli Salminen on laatinut Soininvaaran kritiikkiin perusteellisen vastineen, joka on luettavissa ajatuspajan verkkosivuilla.

MIKA MÄNNISTÖ