KOMMETTI | Perussuomalaisten eilen julkistamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa kehitysavun rahoitusmallia on kommentoitu mediassa kiittäen ja moittien. Monissa kommenttipuheenvuorossa on painotettu sitä, että 80 prosenttia suomalaisista pitää tutkimusten mukaan kehitysavun antamista tärkeänä. Tällä viitataan Ulkoministeriön vuosittain teettämiin Kansalaisten mielipiteet Kehitysyhteistyöstä -tutkimuksen tuloksiin.

Vuoden 2014 tutkimuksessa on eräs kysymys, joka paljastaa hyväntahtoisten suomalaisten kuitenkin arvioivan annettavan kehitysavun määrän rajusti alakanttiin. Se on tässä:

Paljonko Suomi arvionne mukaan käyttää kehitysapuun vuonna 2014? Valitkaa yksi seuraavista vaihtoehdoista.

Tuhannen suomalaisen antamat vastaukset jakautuivat seuraavasti:

a) Ei yhtään (1 % vastanneista)
b) 17 miljoonaa euroa (19 % vastanneista)
c) 110 miljoonaa euroa (35 % vastanneista)
d) 700 miljoona euroa (22 % vastanneista)
e) 1,1 miljardia euroa (12 % vastanneista – oikea vastaus)
f) 1,7 miljardia euroa (2 % vastanneista)
EOS (9 % vastanneista)

Vastausvaihtoehdot d, e, ja f voitaneen tulkita suuruusluokaltaan oikean suuntaiseksi – näin vastanneiden yhteenlaskettu osuus on 36 prosenttia. Noin joka kuudes (17 prosenttia) suomalainen valitsi B-vaihtoehdon, eli arvioi annetun kehitysavun määrän sadasosaksi todellisesta määrästä. Noin joka kolmas suomalainen (35 %) puolestaan valitsi C:n, eli arvioi määrän vain kymmenesosaksi todellisesta.

Kuva: Dar es Salam, Tansania.

MATIAS TURKKILA

Tagit