Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen luopuisi eurosta. Euroopan komissio on rikkomassa uusilla rahoitusvälineillä omia sääntöjään. Komissio ei sääntöjensä mukaan saa velkaantua ja verotuksen siirtäminen komissiolle johtaisi jäsenmaiden perustuslaillisiin kriiseihin. Malinen kirjoitti kannanottonsa Reaction-sivustolle.

Tuomas Malinen kirjoittaa kantansa euroon vaihtuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana euron varovaisesta kannattamisesta täysimääräiseen euroskeptisyyteen. Uusien tukiohjelmiensa esitysten myötä EU:n laillisuus rikkoontuu. Kaiken lisäksi jäsenmaiden kansalaisilta ei kysytä mielipidettä siitä, onko liittovaltiohankkeille kansalaisten tuki.

Lukuisia valuuttaliittoja jo kaatunut

Euroopassa on ajan saatossa yritetty pystyttää lukuisia eri valuuttaliittoja. Ne ovat kuitenkin kaatuneet kasaantuneiden vaikeuksien vuoksi. Usein talouskriisit osuvat vain joihinkin valuuttaliittojen maihin. Tällaiset epäsymmetriset kriisit repivät liittoinnon riekaleiksi.

Malinen mainitsee myös sen, että valuuttaliitot ovat johtaneet hidastuneeseen talouskasvuun. Italian bruttokansantuote asukasta kohden on euron aikana polkenut paikoillaan. Kreikka on nyt köyhempi ennen euroon liittymistään. Eurokriisin jälkeen Suomenkin talous on elpynyt varsin hitaasti.

Valuuttaliitot ovat vaatineet toimiakseen taakseen myös joko liittovaltion tai poliittisen valtioliiton.

Hyvinä aikoina ongelmat pysyvät piilossa

Tuottavuuden kasvu ja kilpailukyky kehittyvät erilaisissa talouksissa eri tahtia. Valuuttakurssien joustojen puuttuessa erot kasvavat. Ne tosin pysyttelevät useimmiten piilossa talouden nousukausina kokonaiskysynnän kasvaessa.

Sen sijaan tilanne on vaikea laskukausina, talouskriiseistä puhumattakaan. Kokonaiskysyntä supistuu ja kilpailukyvyttömien maiden tulee yrittää kuroa takamatkaa umpeen poliittisesti vaikeilla toimilla kuten palkkaleikkauksilla.

Yhdysvalloissa valuuttaliiton ongelma on ratkaistu liittovaltiolla. Liittovaltion tason verotuksilla rahaa kanavoidaan rikkaimmista osavaltioista köyhempiin.

Ja nyt Euroopan komissio tähdännee samaan. Malinen huomauttaa, että tämä reitti on hänen sääntötulkintansa mukaan yksinkertaisesti laiton.

Euroopan komission laillisuusongelmat

Komission uusimpien esitysten mukaan se rikkoo Malisen mukaan ainakin sen omia sääntöjä artikla 310 tekstissä, missä EU:lta kielletään oman velan nostaminen. Komissio aikoo esityksessään laskea liikkeelle unionin omia velkakirjoja. Eli unioni velkaantuisi.

Lisäksi lahjoitusmuotoiset tukirahoitukset rikkovat artikla 125 sääntöä, jonka mukaan jäsenmaat huolehtivat itse taloudestaan ja tulonsiirrot olisivat siten kiellettyjä. Malinen ei usko uusien kriisipakettien väliaikaiseen luonteeseen.

EU:n verotusoikeus johtaisi ristiriitaan monen jäsenmaan perustuslain kanssa. Julkisuudessa on mietitty unionille eräänlaista muoviveroa, joskin esillä ovat olleet muitakin veromuotoja ja jopa unionin ulkorajoilla perittävistä hiilitulleista.

Ja kaikki nämä toimet on ajateltu tehtäväksi ilman, että EU-kansalaisten näkemystä kuunnellaan.

Eurosta tehtiin liian laaja

Malinen miettii, että Saksan, Itävallan ja Benelux-maiden välillä valuuttaliitto olisi voinut jopa toimia. Sen sijaan euroa alkoi käyttää peräti 12 maata ja määrä on sittemmin täydentynyt nykyiseen 19 jäsenmaahan.

12 jäsenmaan hyväksyminen euroon loi pohjan myöhemmin ilmenneille ongelmille.

Eurosta tulee luopua ainakin Suomessa siitä syystä, että vuodesta 2011 Eurooppa on ajautunut jatkuvaan liittovaltioistamiseen. Se uhkaa luoda taloudellisen taakan ja poistaa ajan saatossa myös kansallisen itsemääräämisoikeuden.

Henri Alakylä