Joukossamme on paljon tyttöjä, joita uhkaa julma kesälomamatka. Koulujen päättymisen jälkeinen aika tunnetaan myös nimellä cutting season eli leikkuuaika. Matka on usein visusti vaiettu salaisuus, jottei esimerkiksi koulun henkilökunta tai lapsen lähipiiri osaisi epäillä mitään.

Silpominen aiheuttaa suunnatonta häpeää ja siitä ei kulttuurin mukaan saisi puhua. Tilastoja on siis vaikea saada. Suomen World Visionin karkean arvion mukaan sukupuolielinten silpominen uhkaa Euroopassa noin 180 000 tyttöä vuodessa.
Fenix Helsinki Ry:n syksyllä 2017 tehdyn haastattelututkimuksen mukaan ympärileikkaukset tehtiin 6–9-vuotiaina Egyptissä, Somaliassa, Iranissa ja Syyriassa. Tutkimuksen suomalaiset naiset olivat iältään 18–23-vuotiaita. Haastatellut kertoivat, että lähes kukaan heistä ei ollut tietoinen matkan tarkoituksesta etukäteen.

Silpomisen julkitulo heikkoa

Fenix Helsinki Ry:n tutkimuksen hälyttävin huomio haastattelujen pohjalta oli kuitenkin tyttöjen operaation jälkeinen aika, jolloin he eivät voineet käydä asiaa läpi kenenkään kanssa. Yksi haastateltavista vastasi kysymykseen siitä, oliko hän puhunut asiasta kenellekään jälkikäteen seuraavasti: ”En, koska tiesin että siitä ei saa puhua. Ja olisin saanut piiskaa jos olisin sotkenut ulkopuolisia asiaan, jossa he ei edes osaisi auttaa välttämättä.”
Muut kokivat samoin, ettei aiheesta ole sallittua puhua. Lisäksi se on yhteisössä niin normaali asia, ettei keskustelua usein koeta tarpeelliseksi. Yksi haastatelluista kertoi, että halusi vain unohtaa asian häpeän takia, jota hän tunsi sukupuolielimensä muokkaamisesta, eikä sen vuoksi halunnut puhua asiasta kenellekään. Asian unohduttaminen tietoisesti tai tiedostamatta toistui naisten puheissa.

Viranomaisilla vastuu

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeiden mukaan vastuu tytön ympärileikkausasian puheeksi ottamisesta ja ennaltaehkäisystä on kaikilla lapsiperheiden kanssa työskentelevillä. Tyttöjen ympärileikkaus on otettava puheeksi ja lainsäädäntö on tuotava esille. Tämä on tehtävä ainakin kerran niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat lähtöisin alueilta, joissa tyttöjä perinteisesti ympärileikataan.

Epäilystä lastensuojeluilmoitus

Mikäli herää epäily, että tytön ympärileikkausta suunnitellaan, täyttyy lastensuojelulaki 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun. Lastensuojeluilmoitus tehdään myös, mikäli havaitaan tai epäillään, että ympärileikkaus on jo tehty. Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ovat kaikki henkilöt oikeutettuja. Salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset eivät estä lastensuojeluilmoituksen tekemistä, lukuun ottamatta papin rippisalaisuutta.
Lähteet: Fenix Helsinki Ry:n asiantuntija Ujuni Ahmed, (maahanmuuttajanaisten ja tyttöjen ihmisoikeudet), THL ja World Vision

Heli-Maria Wiik