Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä vaativa kansalaisaloite on etenemässä eduskuntaan. Silpominen on jo Suomessa rikoslain vastaista, mutta aloitteessa vaaditaan erillistä lakia, joka kattaa myös ulkomailla tehdyt silpomiset. Asiaa on puitu myös Espoon kaupunginvaltuustossa.

Fenix Helsinki ry:n tutkimuksen mukaan Suomessa asuvia tyttöjä on silvottu.

– Olisi aika kummallista, jos hyvin vahvoista perinnäistavoista luovuttaisiin kuin veitsellä leikaten väestön muuttaessa Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan. Somaliassa tytöistä ja naisista noin 98 prosenttia on ympärileikattu ja naisista vain kolmannes haluaisi luopua tavasta, Espoon perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Henna Kajava huomauttaa.

Silpominen alkoi ensimmäisten somalien myötä

Sukuelinten silpominen tuli Suomeen 90-luvun alussa ensimmäisten somalien myötä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) käynnisti ensimmäisen toimintaohjelman tavan kitkemiseksi Suomesta vasta vuosille 2012-2016.

– Nyt on alettu pyöritellä myös tyttöjen ympärileikkauksen kriminalisointia. Tarvitaanko erillislakia teon tuomittavuuden selventämiseksi vai riittääkö nykyinen lainsäädäntö, jossa teko voidaan tuomita törkeänä pahoinpitelynä? Kansalaisaloite erillislain puolesta on jo kerännyt tarvittavan määrän nimiä.

Tyttöjen ympärileikkauksista tehtävä rikosilmoitus

THL:n toimintaohjelma on ollut tarkoitus jalkauttaa käytäntöön kaikissa Suomen kunnissa. Kunnille, joissa on paljon maahanmuuttajia on suositeltu silpomisen vastaisen ehkäisytyöryhmän tai -verkoston perustamista.

– Tällainen onkin Espoossa, jossa itse asun. Kuntien edellytetään myös järjestävän koulutusta ammattihenkilöstölle siitä, kuinka ottaa jokaisen asianosaisesta kulttuurista tulevan asiakkaan kanssa puheeksi tyttöjen ympärileikkaus. Ammattihenkilöstön tulee antaa neuvontaa asiassa ja ilmoittaa ympärileikkausepäilyistä tai epäillystä uhasta viranomaisille.

– Itse asiassa lain mukaan jokaisesta alaikäisen tytön ympärileikkauksesta on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, Kajava muistuttaa.

Pahimman laatuista rasismia

Kuntien tulisi myös sisällyttää tyttöjen ympärileikkausten ehkäisy THL:n ohjeiden mukaisesti kotouttamis- sekä lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmiin.

– Näin ei ole ainakaan Espoossa toimittu. Toimintaohjelman jalkauttaminen kuntiin on muutenkin jäänyt retuperälle, Kajava huomauttaa ja kertoo THL:n kyselytutkimuksesta (2017), jonka mukaan ammattilaiset saavat tietoa aiheesta edelleen etupäässä internetistä.

– Tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisyn jättäminen retuperälle on pahimman laatuista rasismia. Miten paljon vakavammin asiaan suhtauduttaisikaan, jos tällainen äärimmäinen, pysyvästi vammauttava seksuaaliväkivalta uhkaisi kantasuomalaisia tyttöjä? Kajava kysyy.

Kannatusta yli puoluerajojen

Koska valtakunnallisella tasolla ei ole saatu juuri käytännön tuloksia aikaiseksi, Kajava jätti aiheesta valtuustoaloitteen.

– Aloite keräsi Espoon valtuustossa hyvin allekirjoituksia; yli puolet valtuutetuista allekirjoitti aloitteen. Kokoomuksesta ja vasemmistosta kiiteltiin aloitetta ja eräs vihreä valtuutettu soitti haluavansa allekirjoittaa aloitteen, vaikka ei päässyt kokoukseen.

– Pettymyksekseni naispuolinen, konservatiivinen somalivaltuutettu ei sitä allekirjoittanut, mutta luki ja valokuvasi sitä pitkään, Kajava sanoo.

Kajava oli aiemmin ehdottanut koulutuksen ja neuvonnan lisäksi valvonnan järjestämistä vuosittain neuvola- ja kouluterveystarkastusten yhteydessä valtuuston hyvinvointisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

– Tämä herätti kuitenkin voimakkaita vastareaktioita monissa naisvaltuutetuissa.

Islam kehityksen kompastuskivenä

Nyt aloitteessa vaaditaan käytännönläheisten ohjeiden ja koulutuksen antamista kattavasti kaikille riskiryhmien kanssa asioiville ammattihenkilöille ja näille velvollisuutta ottaa ympärileikkaus puheeksi riskiryhmiin kuuluvien kanssa sekä asiasta käytävän keskustelun aktivoimista maahanmuuttajayhteisöissä ja vastaanottokeskuksissa.

– Valtava määrä pikkutyttöjä on mitä ilmeisimmin silvottu Suomessa ja Euroopassa aiheen lammasmaisen aristelun ja mitä karmeimmille kulttuuritavoille nöyristelyn seurauksena. Toivottavasti asiassa kuitenkin vihdoin edistytään konkreettisesti; parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

– Eräs kompastuskivi kehityksessä on varmasti islam, sillä sen kaikki neljä perinteistä koulukuntaa suhtautuvat tyttöjen silpomiseen vähintään sitä suositellen. Osa islamilaisista auktoriteeteistä on kuitenkin tapaa vastaan. Valtaosin kristillisessä Etiopiassa tyttöjen silpomisen vastainen työ on tuottanut hyviä tuloksia, Kajava huomauttaa.

SUOMEN UUTISET