Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Laki kieltää silpomisen jo nyt, mutta ketään ei tiettävästi ole Suomessa tuomittu lapsen sukuelinten silpomisesta. – Kuitenkin esimerkiksi synnytyslaitosten henkilökunta törmää tähän ilmiöön jatkuvasti. Tiedetään myös, että lapsia lähetetään Suomesta maahanmuuttajien lähtömaihin silvottavaksi. On siis selvää ja ilmeistä, että nykyinen lainsäädäntö ei riitä, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo.

– Tyttöjen sukuelinten silpominen on ilmiö, joka on tyypillinen eräille Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maille. Suomessa ilmiö koskettaa pääasiassa somaleja, jotka ovat pitkään olleet merkittävin humanitaarinen maahanmuuttajavähemmistömme. Somaliassa lähes 100 % tytöistä silvotaan, aloitti perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho.

– Toimenpiteen barbaarisuutta ei ole tarpeen erikseen korostaa, sen pitäisi olla selvä kaikille. Sen sijaan keskustelua on syytä käydä siitä, miten yhteiskunnan pitäisi reagoida asiaan.

Rikoksesta rangaistava huoltajia

Kuten kansalaisaloitteessa todetaan, Suomen laki kieltää silpomisen jo nyt. Kyseessä on pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely. Kyseessä on myös pysyvän ruumiinvamman tuottaminen ja lääketieteellisesti perusteeton ja haitallinen kirurginen toimenpide, joka tehdään lapselle ilman tämän suostumusta.

– Ketään ei tiettävästi ole Suomessa tuomittu lapsen sukuelinten silpomisesta. Kuitenkin esimerkiksi synnytyslaitosten henkilökunta törmää tähän ilmiöön jatkuvasti. Tiedetään myös, että lapsia lähetetään Suomesta maahanmuuttajien lähtömaihin silvottavaksi. On siis selvää ja ilmeistä, että nykyinen lainsäädäntö ei riitä, Halla-aho sanoo.

– Valistus ja ennaltaehkäisy on tärkeää, mutta myös jo tapahtuneisiin rikoksiin on puututtava ja niistä on rangaistava syyllisiä eli huoltajia. Jos rikoksesta ei käytännössä seuraa mitään, se on merkki siitä, että yhteiskunta ei pidä asiaa minkään arvoisena. Rangaistuksen tehtävä on myös nostaa rikokseen ryhtymisen kynnystä.

”Lapsia ei pidä uhrata sensitiivisyyden alttarille”

Halla-aho ihmettelee, miksi silpomisia ei ilmoiteta poliisille, ja miksi ne eivät päädy tuomioistuimeen, vaikka niitä tapahtuu ja niistä ollaan tietoisia.

– Yksi selitys on varmasti sairas ilmiö nimeltä ”kulttuurinen sensitiivisyys”. Ei haluta loukata vähemmistöön kuuluvia. Pelätään rasistiksi leimaantumista. Suomessa jokaisella yksilöllä pitää kuitenkin olla sama oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen. Lapsia ei pidä uhrata sensitiivisyyden alttarille. Vähemmistöihin kuuluvia lapsia ei pidä jättää vähemmistöyhteisöjen armoille.

– Tarvitaan silpomisen kieltävä erillislaki. On myös tärkeää, että lain rikkomisesta säädetään tuntuva rangaistus. Ikävä kyllä Suomessa henki ja terveys eivät nauti kovin vahvaa lain suojaa, mutta maalaisjärki sanoo, että puolustuskyvyttömän lapsen silpomisesta ja pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta pitää rangaista vähintään yhtä ankarasti kuin vastaavasta, aikuiseen kohdistuvasta teosta, Halla-aho painottaa.

Ehdolliset rangaistukset eivät pelota

Halla-ahon mukaan erityisesti on otettava huomioon, että ne ihmiset, joihin laki erityisesti kohdistuisi, tulevat yhteiskunnista, joissa rangaistukset ovat usein aivan eri sfääreissä kuin mihin meillä on totuttu.

– Ehdollisilla rangaistuksilla ei ole tällaisiin ihmisiin mitään pelotevaikutusta, ei liioin sakoilla, koska näihin yhteisöihin kuuluvat henkilöt ovat valtaosin työelämän ulkopuolella, eikä heillä ole tuloja.

– Ulkomaalaislakiin tulisi lisäksi tehdä lisäys, jonka mukaan lapsen silpominen tai silvotuttaminen on peruste lakkauttaa oleskelulupa. Tällaisella seuraamuksella olisi varmasti rangaistuksiakin voimakkaampi pelotevaikutus, Halla-aho uskoo.

Julkisen vallan passiivisuus käsittämätöntä

Halla-ahon mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että riskiryhmässä olevien tyttöjen tilannetta oikeasti seurataan esimerkiksi kouluterveydenhuollon puitteissa. Silpomisen pitää tulla aina ilmi, ja sen pitää aina päätyä poliisille ja tuomioistuimille. Terveydenhoidon henkilöstöllä on siis oltava ilmoitusvelvollisuus, jonka rikkominen on niinikään sanktioitu.

– Aloite on erittäin kannatettava. Suomalainen yhteiskunta rakentuu yksilön oikeuksille. Julkisen vallan passiivisuus silpomisilmiön ympärillä on suoraan sanoen käsittämätön, Halla-aho sanoo.

– Myös poikalasten rituaalisilpominen pitäisi yksiselitteisesti kriminalisoida, vaikka sen terveydelliset vaikutukset eivät yhtä vakavia olekaan. Mitään järjellisiä perusteita uskonnollisten ympärileikkausten sallimiselle ei ole. Puhun siis uskonnollisista, en lääketieteellisesti perustelluista, toimenpiteistä.

Uskonnonvapaus ei kelpaa perusteeksi

Halla-aho sanoo, ettei uskonnonvapaus ole järjellinen peruste, koska lasten silpominen nimenomaan loukkaa ja rajoittaa heidän uskonnonvapauttaan.

– Sekin on heikko peruste, että ympärileikkauksia tehtäisiin kriminalisoinnista huolimatta. Vastaavalla järkeilyllä voitaisiin laillistaa vaikkapa rattijuopottelu, Halla-aho sanoo.

– Kriminalisointi ei estä rikoksia, mutta se lähettää viestin siitä, mitä yhteiskunta suvaitsee ja mitä ei. Lasten uskonnollinen silpominen ei ole jotain, mitä suomalaisen yhteiskunnan pitäisi sietää vuonna 2019.

SUOMEN UUTISET