Tanskan etiopialaistaustainen maahanmuuttoministeri vaatii, että jatkossa maahanmuuttajien rikos- ja työttömyystilastot pitää eritellä tarkemmin. Ministerin mukaan tietyistä maista tulevat aiheuttavat selvästi enemmän ongelmia kuin toisista. Pelkkä jako EU- tai länsimaihin ja muihin maihin ei riitä, vaan poliittisen päätöksenteon tueksi tarvitaan tarkempaa tietoa.

Sosialidemokraatteja edustava maahanmuuttoministeri Mattias Tefaye vaatii, että jatkossa maahanmuuttajien etninen tausta pitää pitää eritellä tarkemmin rikos- ja työttömyystilastoissa. Maahanmuuttoministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan ministeri kaipaa tarkempia tilastoja, jotta maahanmuutosta voitaisiin keskustella faktojen perusteella.

Nykyinen tilastointitapa ei ministeriön mukaan anna riittävän tarkkaa tilannekuvaa kotoutumisen haasteista, koska kaikki ei-länsimaiset maahanmuuttajat on niputettu yhteen. Jatkossa niin kutsutuista MENAP-maista (Pohjois-Afrikka, Lähi-itä, Afganistan, Pakistan) ja Turkista tulevat maahanmuuttajat on tarkoitus käsitellä omana tilastoryhmänään.

Uusi tilastointitapa osoittaa ongelmat tarkemmin

Uuden jaottelun mukaan tehdyt alustavat laskelmat osoittavat, että 4,6 prosenttia MENAP-maista ja Turkista tulleista 15-29-vuotiaista miehistä on tuomittu rikoksista, kun taas muiden ei-länsimaiden kohdalla prosenttiluku on vain 1,8. Naisten työllisyystilastot osoittavat, että vain 42 prosenttia MENAP-maista ja Turkista tulleista 25-64-vuotiaista naisista kävi töissä vuonna 2018, kun muiden ei-länsimaiden naisista työssä kävi 62 prosenttia.

Tanskassa on yli puoli miljoonaa muualta kuin länsimaista tullutta maahanmuuttajaa ja heidän jälkeläistään. Turkista ja MENAP-maista tulleet muodostavat yli puolet tästä ryhmästä.

Valtionvarainministeriön tekemien laskelmien mukaan Turkin ja MENAP-maiden maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä aiheuttavat keskimäärin kolminkertaiset kulut Tanskan julkiselle taloudelle verrattuna muista ei-länsimaista, kuten esimerkiksi Thaimaasta, Sri Lankasta tai Brasiliasta tuleviin ihmisiin.

Tietopohjaista päätöksentekoa

Tanskan maahanmuuttoministeri perustelee uutta jaottelua sillä, että se auttaa keskittymään kotoutumisen todellisiin ongelmiin.

– Parhaat päätökset tehdään oikean tiedon pohjalta, Mattias Tesfaye korostaa.

Samanlaista tietopohjaista päätöksentekoa maahanmuuttopolitiikkaan ovat vaatineet myös perussuomalaiset. Perussuomalaisten ajatuspaja Perusta on julkaissut useita maahanmuuton kuluihin liittyviä tutkimuksia laadukkaamman maahanmuuttokeskustelun tueksi.

”Tilastointi lähtömaan mukaan ei ole rasismia”

Tesfaye itse on syntynyt Tanskassa etiopialaisen isän ja tanskalaisen äidin perheeseen. Hän ei pidä lähtömaan pohjalta tehtyjä tilastoja ”rasistisina” vaan välttämättöminä, koska päättäjät tarvitsevat rehellisiä tilastolukuja, kertoo Berlingske-lehti.

– Minun mielestäni jokaisen pitää olla ylpeä identiteetistään ja juuristaan, sanoo maahanmuuttoministeri Tesfaye, joka luokittelee itsensä ”puoliksi etiopialaiseksi ja 100 prosenttia tanskalaiseksi”.

– Mutta päättäjien on saatava rehellisiä lukuja, jotka kuvaavat integroitumisen haasteita. Minä näen, että Thaimaasta, Filippiineiltä ja Etelä-Amerikasta tulevat maahanmuuttajat pärjäävät ihan eri tavalla kuin vaikkapa Lähi-idästä tulevat, joten mielestäni ei ole rasistista luokitella maita sen perusteella.

Ministeri Tesfaye kertoo Berlingske-lehdelle saaneensa Tanskassa asuvilta thaimaalaisilta huolestuneita viestejä, joissa he valittivat sitä, että nykyinen tilastointitapa leimaa heidätkin työttömiksi ja rikollisiksi.

Göteborgs Posten -lehden haastattelemat tanskalaistutkijat toivottavat uuden tilastointitavan tervetulleeksi. Rockwool-säätiön tutkija Lars Højsgaard Andersen toteaa, että tarkempi jaottelu auttaa tunnistamaan ne ryhmät, joita yhteiskunnan pitää erityisesti tukea. Myös Vive-tutkimuskeskuksen Torben Tranæs pitää tarkempaa tilastointia hyvänä, mutta varoittaa, että ketään ei saa stigmatisoida tilastoilla.

Tesfayella aiemminkin tiukka linja

Suomen Uutiset on kertonut aiemminkin Tanskan maahanmuuttoministerin vetämästä tiukasta linjasta. Mattias Tesfaye on muun muassa todennut, että etenkin muslimimaahanmuutto on tehnyt Tanskasta vähemmän vapaan maan. Tesfaye on vaatinut kattoa maahantulijoiden määrälle ja paluumuuton edistämistä.

Huhtikuussa Tanskan hallitus ilmoitti perustavansa uuden viraston, jonka tarkoituksena on edistää maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden muuttoa takaisin omiin kotimaihinsa. Uuden laitoksen nimeksi tuli ytimekkäästi Kotimatkavirasto.

SUOMEN UUTISET