Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoo, että seuraavan hallituksen olisi hyvä käynnistää kansallisen syöpästrategian laadinta.

– Suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, ja lähivuosikymmeninä ikääntyneen väestön määrä kasvaa merkittävästi nykyisestä. Samalla myös valitettavasti nousee syöpään sairastumisten määrä. Suomesta kuitenkin puuttuu tällä hetkellä kansallinen syöpästrategia, jolla ongelmaan voitaisiin varautua, vaikka useimmissa muissa Euroopan maissa sellainen on käytössä. Tilanne on korjattava seuraavassa hallitusohjelmassa, Ville Tavio linjaa.

Strategia välttämätön kaikkien kannalta

Kansallinen syöpästrategia on välttämätön hyvän hoidon takaamiseksi ja myös hyvinvointialueiden talouden kannalta. Tällä hetkellä syöpäpotilaiden hoitoonpääsy on liian pitkälti kiinni potilaan asuinpaikasta.

– Perussuomalaiset ovat kerta toisensa jälkeen korostaneet, että hyvinvointialueille tarvitaan riittävä rahoitus alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Tämä koskee erityisesti syöpäpotilaita: jokainen suomalainen ansaitsee oikea-aikaisen ja yksilöllisesti sopivan hoidon.

– Kansallinen syöpästrategia edistäisi sitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon asuinpaikastaan tai varallisuudestaan riippumatta ja hoidon priorisointi tapahtuisi yhtäläisin kriteerein. Mitä aikaisemmin potilas pääsee tutkimuksiin ja hoitoon, sitä parempi hänen ennusteensa on. Kyse on sekä potilaan omasta elämänlaadusta että myös yhteiskunnan resurssien säästämisestä, kun pyritään varmistamaan, että kalleimpia hoitomuotoja tarvitaan vähemmän, Tavio muistuttaa.

Lääketieteellisen tutkimuksen rahoitus varmistettava

Tavio kiinnittäisi huomiota myös tutkimusresursseihin ja -lainsäädäntöön. Tutkimustiedon lisääntyessä kehitetään uusia hoitomuotoja, ja perussuomalaiset haluavat, että Suomi on lääketieteellisessä tutkimuksessa huipputasoa ja suomalaiset pääsevät osallisiksi tutkimuksen hedelmistä. Kuluneella hallituskaudella on ollut jatkuvaa vääntöä muun muassa siitä, kuinka potilastietoja voidaan hyödyntää tutkimuksessa.

– Perussuomalainen linja on, että kotimaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen on varmistettava riittävä rahoitus ja samaan aikaan lainsäätäjän on huolehdittava siitä, ettei EU-lainsäädännön päälle säädetä ylikireää kansallista tietosuojalainsäädäntöä, joka käytännössä estää tutkimuksen tekemällä siitä mahdollisimman hankalaa ja kallista.

– Potilaalla on oltava oman valintansa perusteella mahdollisuus osallistua osana hoitopolkuaan uusia hoitomuotoja koskeviin tutkimuksiin, jotka voivat kohentaa hänen elämänlaatuaan tai toipumisennustettaan, Tavio painottaa.

Suomen Uutiset