Viime aikoina julkisuuteen on noussut tapauksia, joissa potilaan syöpäsairauden diagnosointi ja hoitojen aloittaminen on viivästynyt. Viivästyneiden syöpädiagnoosien juurisyitä tulee selvittää valtakunnallisesti, ja niihin tulee puuttua välittömästi. Ennaltaehkäisy on mahdollista tutkimukseen perustuvan tiedon kautta, uskoo kansanedustaja Arja Juvonen.

Helsingin Sanomien artikkelissa Joskus muutama päivä voi olla merkittävä – Epäilys syövästä ei aina herää ajoissa, 23.2.2024 potilasturvallisuuslääkäri Morag Tolvi Potilasvakuutuskeskuksesta (PVK) toteaa, että ihmiset itse eivät joskus hakeudu lääkäriin ajoissa ja viiveitä voi olla myös tiedonkulussa, kuten lähetteissä ja koepalalausunnoissa.

Tolvi toteaa, että Potilasvakuutuskeskus ei ole tutkinut virallisesti sitä, miksi syöpädiagnooseissa on Suomessa tapahtunut viiveitä. Keskus ei ole myöskään eritellyt sitä, mistä syövän hoitoon liittyviä vahinkoilmoituksia on tullut enemmän, yksityiseltä vai julkiselta puolelta. Potilasvakuutuskeskus käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa.

Diagnoosit eivät saa viivästyä

Tutkittuun tietoon perustuvan tiedon saaminen on tärkeää, jotta viivästyneiden syöpädiagnoosien saamisen ennaltaehkäisy onnistuisi. Potilaiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että diagnoosit eivät viivästy.

– Olisi tärkeää, että Potilasvakuutuskeskus ryhtyisi tutkimaan sitä, mistä syystä syöpädiagnoosien saaminen Suomessa viivästyy. Joka kolmas sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa syöpään. Ikääntyessä riski kasvaa. Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ensisijaisia tavoitteita, kansanedustaja Arja Juvonen sanoo.

Juvonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus edistää varhaisen syöpädiagnoosin saamisen mahdollisuutta ja syöpähoitojen yhdenvertaista toteutumista Suomessa ja aikooko hallitus edistää Potilasvakuutuskeskuksen tietoon perustuvaa tutkimusta syöpähoitojen ja diagnoosien saamisen viivästymisestä.

Suomen Uutiset