Moni suomalainen koki melkoisen järkytyksen viime viikon päätteeksi, kun Suomen suurin sähkönjakeluyhtiö Caruna ilmoitti nostavansa sähkönsiirtohintoja osassa maata keskimäärin 27 prosenttia.

Myös muut verkkoyhtiöt ovat ilmoittaneet tuntuvista siirtohintojen korotuksista. Esimerkiksi Kuluttajaliitto pitää korotuksia kohtuuttomina, sillä siirtohintoja ei voi kilpailuttaa.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Kaj Turunen ilmoitti sunnuntaina aikovansa viedä asian talousvaliokunnan käsiteltäväksi.

– Julkisuuteen tulleet tiedot määristä ovat todella suuria, puhutaan kymmenien prosenttien korotuksista. Carunan 27 prosentin keskimääräinen korotus tarkoittaa joillekin ihmisille jopa 45-55 prosentin korotusta siirtomaksuihin. Kun siirtomaksujen osuus sähkölaskusta alkaa nykyään olla 70-80 prosentin luokkaa, on asian kohtuullisuus selvitettävä, Turunen painottaa.

Asia pengotaan juurta jaksain

Talousvaliokunta aikoo ottaa asian käsittelyyn jo ennen helmikuun puoliväliä ja penkoa sen juurta jaksain. Talousvaliokunta tulee kuulemaan niin ministeriötä, verkkoyhtiöitä, Energiavirastoa kuin Kuluttajaliittoakin sen kartoittamiseksi, onko lainsäädännölle muutostarpeita ja toimittaa kuulemisten pohjalta valmistelemansa mietinnön hallituksen käsiteltäväksi.

– Verkkoyhtiöiden asiakkaille tilanne on erittäin harmillinen, koska he eivät pysty siirtohintoja kilpailuttamaan. Nykykäytännön mukaan Energiavirasto tarkistaa neljän vuoden välein, ovatko monopoliyhtiöiden korotukset kohtuuttomia, mutta tuoreisiin korotuksiin se voi puuttua vasta vuonna 2020. On selvitettävä, olisiko muutostarvetta näin jälkijättöisesti toimivalle systeemille, mihin näin suuret korotukset perustuvat ja ovatko ne ylipäätään perusteltavissa, Turunen sanoo.

Laki säädettiin viime vaalikaudella

Turunen ei näe tarvetta valtionyhtiön perustamiseksi kohtuuhintaisen sähköntuotannon varmistamiseksi, sillä sähkö itsessään on Suomessa kohtuuhintaista. Ongelmana on sähkönsiirto, joka vie leijonanosan sähkölaskusta ja on asiakkaiden kannalta aivan liian kallista.

– Korotusten taustalla on viime vaalikaudella säädetty laki, jossa sähkönsiirtoyhtiöt velvoitettiin tekemään investointeja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. On sinänsä hyvä, että toimitusvarmuutta parannetaan, mutta näin suuret korotukset ovat suorastaan järkyttäviä.

– Jotain pitäisi tehdä sillekin tosiasialle, että tässä eivät kansalaiset ole tasa-arvoisessa asemassa hinnoittelun suhteen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla maksat sähkön siirrosta paljon vähemmän kuin vaikkapa Kainuussa tai Järvi-Suomessa, Turunen huomauttaa.

Shokki myös teollisuudelle ja yrityselämälle

30-40 prosentin korotukset sähkönsiirtohintoihin tulevat olemaan lamaannuttavia myös teollisuudelle ja yrityselämälle. Turusen arvion mukaan ”aivan kaikki palikat eivät näyttäisi olevan kohdallaan”, mutta on paras tutkia asia tarkkaan ja selvittää, minkälaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ja minkälaisiin toimenpiteisiin lopulta ryhdytään.

– Kun tieto hinnankorotuksista tuli viime viikon lopulla, oli siinä mielestäni melkoisen raju uutinen. Koko lauantain mietin, mitä pitäisi tehdä ja sunnuntaina tulin siihen tulokseen, että talousvaliokunnan on puututtava tilanteeseen. Nyt on sähköposti tukossa ja oikeastaan puhelinkin, mikä osoittaa, miten valtavan tärkeä tämä asia on kansalaisille ja yrityksille, Turunen sanoo.

Yli 50 miljoonan euron liikevoiton vuonna 2014 tehneen Carunan omistukset ja rahavirrat kulkevat veroparatiisissa toimivan holdingyhtiön kautta. Suomi hyötyi Carunan liikevoitosta yhteisöveron kautta vain 1,6 prosenttia eli hieman yli 800 000 euroa.

MIKA MÄNNISTÖ

Tagit