Hallintovaliokunnan perussuomalaiset tekivät vastalauseen hallituksen esitykseen, jolla heikennetään sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvissä viroissa toimivien henkilöiden kansalaisuusvaatimuksia.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmän mielestä tulossa oleva hallintoyksikkö ei saa heikentää virkamieslain tarkoittamaa kansalaisuusvaatimusta eikä muutenkaan maamme sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.

– Hallituksen on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin ja edellyttää jatkossakin Suomen kansalaisuutta virkamiehiltä, jotka toimivat valtionhallinnossa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta vaativissa sekä muissa tärkeissä tehtävissä, kansanedustajat Mika Raatikainen, Pirkko Mattila ja Reijo Hongisto huomauttavat.

Hallituksen esityksen johdosta valtioneuvoston kansliaan siirtyy tehtäviä sellaisista ministeriöistä, joiden virkoja koskee Suomen kansalaisuusedellytys. Valtion virkamieslaissa on säädetty niistä viroista, joihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

– Suomen kansalaisuuteen kytkeytyy oikeuksia ja velvollisuuksia, esimerkiksi äänioikeus valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, vaalikelpoisuus eduskuntavaaleissa ja tasavallan presidentin vaalissa ja luonnollisesti maanpuolustusvelvollisuus. Nämä oikeudet ja velvollisuudet sekä esityksen myötä valtioneuvoston kansliaan siirtyvät tehtävät nivoutuvat tärkeäksi kokonaisuudeksi. Sen johdosta vaatimus Suomen kansalaisuudesta on perusteltu.

Kansalaisvaatimusta ei saa heikentää

Kolmikko huomauttaa, että valtioneuvoston kanslian toimiala on laaja ja merkittävä kaikilla valtionhallinnon aloilla. Perussuomalaisten mielestä valtioneuvoston kansliaan koottavien tehtävien perusteellinen kansalaisuusedellytysarviointi tulee olla mukana jo esityksen valmistelussa.

– Erityisen ongelmalliseksi muodostuu kysymys niistä hallinto- ja palvelutehtävien siirroista, jotka on suunniteltu tapahtuvaksi puolustusministeriöstä valtioneuvoston uuteen hallintoyksikköön, kolmikko toteaa.

PS VERKKOTOIMITUS