Iltalehti nosti eilen näyttävästi esille venäläisten maanhankinnat Suomessa. Kommenttiini julkaistiin tänään samaisessa lehdessä otsikolla ”Kaupat tulisi kieltää.” Ohessa tarkennusta kantaani, joka on samalla osa perussuomalaisten kannanmuodostusta puolueena. Asia tulee olemaan esillä eduskuntavaaliohjelmassamme.

Ulkomaalaisten maanomistus Suomessa on perussuomalaisten mielestä periaatteellisesti ongelmallista, jos vastaavasti suomalaisten maanosto-oikeutta on rajoitettu maassa, jonka kansalaiset voivat ostaa Suomesta maata. Perussuomalaisten mielestä tällaisessa tapauksessa maanostamisoikeutta Suomesta on rajoitettava vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

Kyse on siis kolmansien maiden eli muiden kuin Euroopan talousalueen kansalaisten maakauppojen mahdollisesta kieltämisestä tai luvanvaraiseksi asettamisesta, ei yksinomaan venäläisten.

Asiaa pitää tarkastella myös turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Vastavuoroisuusperiaatekaan ei voi olla ratkaiseva, kun puhutaan kansallisesta turvallisuudesta; puolustuksesta ja huoltovarmuudesta. Suomelle strategisesti tärkeiden kohteiden ympäristöstä ei pidä antaa tehdä kauppoja, ja jo tehtyjen kauppojen taustat on selvitettävä ja kaupat tarvittaessa purettava.

Tässä yhteydessä Suomessa on myös syytä tarkastella kaksoiskansalaisuuden edellytysten kiristämistä tai siitä kokonaan luopumista.

Jussi Niinistö
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja (ps.)