Etelä-Savon ammattiopiston tuntiopettajana toiminut Mervi Eskelinen julkisti viikonloppuna Facebookissa työnantajalta saamansa varoituksen, jonka perusteena on vain se, että työnantajaosapuoli katsoo Eskelisen rikkoneen yhdenvertaisuuslakia blogikirjoituksissaan. Tapaus on erittäin ongelmallinen jokaiselle turvatun sananvapausoikeuden kannalta.

Varoitusta koskevassa asiakirjassa työnantaja viittaa Eskelisen kirjoitukseen, jossa Eskelinen vertaa maahanmuuton kustannuksia masennuspotilaiden hoitokuluihin. Masennuksen hoitoon vai? –nimellä otsikoitu teksti on julkaistu alun perin uusisuomi.fi–blogipalvelussa.

Työnantaja väläyttää myös irtisanomisen mahdollisuutta. Eskelinen katsookin työnantajan pyrkineen rajoittamaan hänen sananvapauttaan.

-Tämän järjettömyyden seurauksena irtisanouduin Etelä-Savon ammattiopistolta, Eskelinen kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Toi esille julkisia lukuja

Mervi Eskelinen on sairaanhoitaja, terveydenhuollon maisteri ja opettaja. Hän oli myös keväällä perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän kampanjoi lasven ja vähävaraisten oikeuksien puolesta.

Eskelinen on kirjoittanut ennenkin maahanmuuton kustannuksista.

Varoitukseen johtanut blogikirjoitus julkaistiin jo viime vuoden marraskuussa ja pian sen jälkeen Eskelinen sai esimieheltään pyynnön saapua kuulemistilaisuuteen. Tapauksesta on siis aikaa jo lähes vuosi. Eskelinen sanoo, ettei hän halunnut kertoa asiasta julkisuudessa ennen viime kevään eduskuntavaaleja.

-Toin oman tapaukseni julkisuuteen siksi, että sananvapaustilanne yleisesti on Suomessa heikentynyt, ja esillä on ollut useita kansanedustajien sananvapauden käyttöön liittyviä tapauksia, Eskelinen sanoo.

Hän ei ymmärrä, millä perusteella hänen blogikirjoituksensa, jossa esitellään julkisia tietoja hoitokuluista ja maahanmuuton kustannuksista voitiin katsoa yhdenvertaisuuslain vastaisiksi. Eskelinen on kirjoittanut samasta aiheesta myös sosiaalisessa mediassa.

– Kirjoitukseni ovat aina olleet asiapitoisia. Niissä ei ole nimitelty ketään, enkä ole koskaan esimerkiksi saanut kirjoituskieltoa Facebookissa.

Työnantajalta yksipuolinen ja perustelematon näkemys

Sananvapaus on turvattu kansalaisen perusoikeutena. Sananvapauteen kuuluu muun muassa oikeus ilmaista ja vastaanottaa tietoja kenenkään ennakolta estämättä. Laissa säädetään eräistä sananvapauden rajoituksista. Näkemys siitä, että Eskelisen kirjoitus ei olisi mahtunut sananvapauden raameihin, oli kuitenkin yksipuolisesti työnantajan.

-Kuulemistilaisuudessa työnantajan edustaja ilmoitti, että olisin kirjoittanut solvaavasti maahanmuuttajista. Tätä ei perusteltu minulle sen tarkemmin. Kun kysyin työnantajalta, mistä voisin jatkossa kirjoittaa, en saanut selvää vastausta. Työnantaja kuitenkin totesi, että ”ryhmistä” ei saisi kirjoittaa, eli jäin siis hyvin epävarmaan tilanteeseen.

Eskelinen kertoo, että kuulemistilaisuudessa työnantaja ilmoitti jatkossa tarkastelevansa kaikkia julkaistuja kirjoituksia jälkikäteen.

-Toin itse esille sananvapausnäkökulman, mutta ei sille annettu merkitystä, koska melko pian kuulemisen jälkeen minulle toimitettiin kirjallinen varoitus. On selvää, että olen sittemmin joutunut tarkastelemaan kaikkia julkaisemiani kirjoituksia työnantajan näkökulmasta, enkä ole voinut käyttää sananvapauttani, Eskelinen sanoo.

Teksti jatkuu kuvien jälkeen.


Työnantaja vaati Mervi Eskeliseltä allekirjoituksen varoituksen vastaanottamisesta.


Varoitusta perusteltiin yhdenvertaisuuslain rikkomisella ja uhattiin työsuhteen irtisanomisella.


Työnantajan mukaan Mervi Eskelisen toiminnan ”voidaan tulkinta” rikkoneen lakia.


Uudessa Suomessa julkaistu blogiteksti, josta varoitus tuli.

Voiko opettaja enää kommentoida politiikkaa?

Eskelinen sanoo pitävänsä työnantajan päätöstä mielivaltaisena ja epäoikeudenmukaisena. Eskelinen on kirjoituksissaan viitannut julkisiin tietoihin ja pyrkinyt muutenkin aina huolehtimaan sisällön asiallisuudesta.

Tapaus jättää kuitenkin avoimeksi, voiko opettajan tehtävissä toimiva ihminen jatkossa enää kommentoida politiikkaa julkisesti ilman, että on vaarassa menettää työtehtävänsä. Eskelisen blogi liittyi hänen poliittiseen toimintaansa ja julkaisuhetkellä edessä oleviin eduskuntavaaleihin.

Omalta osaltaan Eskelinen päätti tehdä ratkaisun itse. Hän on toiminut opettajan tehtävässä jo yli 15 vuotta.

– Kevääseen saakka työni on sujunut aina hyvin, mutta sitten istuinkin melko usein esimieheni luona työni tekemisen epäkohdista keskustelemassa. Lopulta kypsyi päätös, että että en aio jäädä pidemmäksi aikaa tähän tilanteeseen, vaan irtisanouduin itse.

Mervi Eskelisen vaalimainos, jossa näkyvissä hänen kampanjateemojaan.

SUOMEN UUTISET