Suomen Uutisille tuli vinkki, jonka mukaan Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (vihr.) olisi kieltänyt laittomasti maassa olevien mielenosoittajien leirin purkamisen Helsingin Rautatientorilta. Sauri kiistää olevansa määräyksen takana.

Helsingin ydinkeskustan Rautatientorille leiriytyneet turvapaikanhakijat ovat yhtäjaksoisesti osoittaneet mieltä jo lähes kaksi kuukautta. Enimmäkseen irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden pystyttämiä telttoja ei olla lähiaikoina purkamassa.

Jääpuisto puretaan, leirejä ei

Turvapaikanhakijoiden leirin läheisyydessä olevaa Rautatientorin jääpuistoa on ryhdytty jo purkamaan, koska kesän lähestyessä alue tarvitaan kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin käyttöön. Jääpuiston vieressä olevat leirit saavat kuitenkin jäädä paikalleen.

Suomen Uutisten saaman vihjeen mukaan Helsingin kaupungin johdossa olisi tehty apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin myötävaikutuksella määräys, jonka mukaan Jääpuisto voidaan purkaa koskematta leiriin, jonka toiminta on jatkumassa määrittelemättömän ajan.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat kaupunkiympäristön toimivuudesta ja ylläpidosta ja siten myös torialueiden toimivuudesta huolehtiminen.

Sauri: Liikuntaviraston asia

Sauri kieltää, että hän olisi antanut määräyksen, jonka mukaan Rautatientorin jääpuisto voidaan purkaa koskematta turvapaikanhakijoiden leiriin.

– En ole tällaista esittänyt. Jääpuiston purkaminen on kaupungin liikuntaviraston asia. Liikuntavirasto taas on ilmoittanut, että se pystyy purkamaan Jääpuiston koskematta mielenosoittajien leireihin.

Häiritsee ja kerää jätettä

Monet helsinkiläiset ovat kyllästyneet leiriin, joka häiritsee kävelyliikennettä ja kerää jätteitä. Helsingin kaupungilla maanomistajana on oikeus rajoittaa yleisen paikan käyttämistä kokoontumiseen, jos kokoontumisesta on odotettavissa kohtuutonta haittaa.

Saurin mukaan pelkkä närkästyminen ei kuitenkaan ole yksinään riittävä peruste asiassa.

– Kohtuutonta haittaa olisi voinut tulla esimerkiksi siitä, jos jääpuistoa ei olisi voinut pystyttää. Pelkästään se ei riitä, että mielenosoittajien leiri vain ”ottaa päähän” joitakin ihmisiä, Sauri sanoo.

Avotuli kielletty, mielenosoittajilla hiiligrilli

Rautatientorin aluetta on jo pitkään käytetty ympärivuorokautisesti mielenosoitukseen, joka on selkeästi leiri. Saurilla ei ole tarkkaa vastausta siihen, kuinka pitkään toiminta voi jatkua nykyisen kaltaisena.

– Tätä on selvitetty. Majoittua siellä ei saa, mutta leiriä saa pitää. Avotulta ei kuitenkaan saa sytyttää, eikä siellä saa yöpyä. Tiedossani kuitenkin on, että heillä (mielenosoittajilla) on ollut joku hiiligrilli.

– Leirin valvominen ja tilanteen seuraaminen on poliisin tehtävä. Mielenosoittajien yhteyshenkilö on myös vakuuttanut, ettei leiriä käytetä yöpymiseen, Sauri sanoo.

Hänen mukaansa Rautatientorin aluetta kuitenkin tarvitaan kesällä kaupungin käyttöön.

– Kaupunki on myynyt ja varannut torialuetta erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen, jolloin tätä tilannetta arvioidaan uudelleen.

Onko leiriytyminen mielenosoitusta?

Mielenosoituksen järjestäminen on yleinen perusoikeus, jonka rajoittamiseen viranomaisilla ei ole toimivaltaa. Epäselvää kuitenkin on, salliiko mielenosoittamisen vapaus leiriytymisen kaupungin keskustaan ympärivuorokautisesti ja määräämättömän pitkäksi ajaksi, jolloin tilanteesta on monenlaista haittaa kaupunkilaisille.

Mielenosoituksien ja kokoontumisten järjestämisen asianmukaisuudelle voi hakea johtoa kokoontumislaista, jossa muun muassa säädetään, että tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä.

Järjestäjän vastuulla on myös ilmoittaa mielenosoituksesta etukäteen poliisille. Ilmoituksessa on mainittava tilaisuuden alkamisaika ja arvioitu päättymisaika.

Päättymisaikaa ketjutettu

Saurin tiedossa ei ole, milloin Rautatientorin mielenosoitus on arvioitu päättyväksi.

– Asiasta vastuulliset tahot ovat ilmoittaneet siitä poliisille, joten asiasta pitää kysyä sieltä.

Helsingin poliisilaitokselta vahvistetaan Suomen Uutisille, että mielenosoituksen järjestäjät ovat ketjuttaneet mielenosoituksen päättymisaikaa.

Poliisi on tähän saakka vastaanottanut useita päättymisaikoja, joiden määräajan lähestyessä on taas toimitettu uusi, entistä pidemmälle ulottuva päättymisaika.

ILKKA JANHUNEN