Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén on jättämässä eduskunnalle kokoontumislain lakimuutoksen, joka mahdollistaisi kaupunkien yleisille paikoille ilmestyvien leirien välittömän purkamisen viranomaisten toimesta.

– Tällä hetkellä Helsingin keskustassa on pitkään jatkunut tilanne, jossa kaksi eri ryhmittymää on leiriytynyt kaupungin yleiselle paikalle. Nykyisessä kokoontumislaissa on puute, koska siinä ei yksiselitteisesti kielletä leiriytymistä kaupungin yleisille paikoille, Packalén sanoo.

Mielenosoitus eri asia kuin leiriytyminen

Packalén korostaa, että lakimuutoksella ei ole vaikutusta laillisten mielenosoitusten järjestämiseen, koska mielenosoitus ei ole sama asia kuin leiriytyminen.

Mikäli edustaja Packalénin lakimuutos menisi läpi, se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi mielenosoituksen järjestäjä joutuisi purkamaan väliaikaisen rakennelman, esimerkiksi leirin, teltan jne, klo. 22.00-06.00 väliseksi ajaksi. Näin ollen mieltä saisi edelleen osoittaa yleisillä alueilla, mutta leiriytyminen yleisille alueille klo. 22.00-06.00 väliseksi ajaksi kiellettäisiin kokoontumislain muuttamisella.

Poliisilla ei ole valtuuksia purkaa leirejä

Packalénin mukaan kun kaksi eri ideologiaa, poliittista suuntausta tai muuta aatetta edustavaa ryhmää on leiriytynyt pitkäksi aikaa kaupungin yleiselle paikalle kasvattaa sekä ryhmien, että ohikulkijoihin kohdistuvien järjestyshäiriöiden sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten riskin kasvamisen.

– Poliisin näkökulmasta on todella ongelmallista, että kokoontumislaki ei anna heille yksiselitteistä valtuutusta purkaa näitä Helsingin keskustan leirejä. Poliisin tärkein tehtävä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito. Kun kokoontumislaki ei yksiselitteisesti mahdollista leirien ja telttaleirien purkamista, jo valmiiksi pienillä resursseilla toimiva poliisi joutuu kohtuuttomien paineiden eteen varsinkin silloin, jos leirit kasvavat ja riski laajamittaisiin yhteenottoihin kasvaa.

Ennaltaehkäisevä lakimuutos

Packalén korostaa myös sitä, että yksi tärkeimmistä asioista on se, kun poliisina pystyy varautumaan, ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään rikoksia ja konflikteja, ennen kuin ne eskaloituvat laajamittaisiksi turvallisuusongelmiksi.

– Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia ja lain kirjaimen on pysyttävä ajan tasalla näiden muutosten kanssa, Packalén linjaa.

SUOMEN UUTISET