Keskiviikkona järjestettiin Helsingissä vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan järjestäytymiskokous, jossa uuden neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin satakuntalainen perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru.

Petri Huru ottaa tehtävän vastaan välittömästi ja pitkäaikaisen reserviläis- ja rauhanturvaajataustansa takia myös kiitollisena. Huru korostaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitystä juuri nyt.

– Muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa vapaaehtoinen maanpuolustus on merkittävä osa kokonaisturvallisuutta. Vaikka se meillä onkin hyvällä tasolla, on aina parannettavaa.

– Onkin tärkeää, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri toimijoille on tuoreessa budjetissa osoitettu lisärahoitusta tehtävien resursoimiseksi. Ampumaratojen toiminnan turvaaminen on erittäin tärkeää, onhan ampumataito aivan olennainen osa reserviläiskykyjä. Samoin pidän tärkeänä, että pystymme lisärahoituksen turvin kouluttamaan merkittävästi enemmän reserviläisiä, ikään kuin päivittämään heidän taitonsa tämän päivän vaatimuksiin, Huru sanoo.

Vapaaehtoista maanpuolustusta vahvistetaan

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama ja toimii puolustusministeriön apuna vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittamista, ohjaamista ja kehittämistä varten. Neuvottelukunnan toimikausi on eduskunnan toimikausi.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan tehtävänä on yhteensovittaa ja ohjata vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestämistä, vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa yhteiskunnassa, seurata ja arvioida vapaaehtoista maanpuolustusta koskevien järjestelyjen toimivuutta ja vaikuttavuutta, tehdä esityksiä ja aloitteita vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta tärkeistä suunnitelmista ja ehdotuksista.

Neuvottelukunta myös ylläpitää maanpuolustukseen liittyvää keskustelua ja kehittää kansalaisten maanpuolustustietoisuutta, edistää kansalaisten vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa ja maanpuolustusvalmiutta sekä ohjaa ja valvoo alueellisten ja toimialakohtaisten neuvottelukuntien toimintaa.

Suomen Uutiset