Myöhään perjantaina eduskunnassa käsiteltiin vuoden 2024 talousarviota erityisesti puolustusministeriön hallinnonalan osalta. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kyseli tuolloin valtion mahdollisuudesta tukea reserviläisten omaehtoista kykyä ylläpitää Suomessa Puolustusvoimien entistä kalustoa ja materiaalia.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kiitteli puolustusvaliokunnan sisällä vallitsevasta hyvästä yhteistyöstä.

– Meillä on iso työ huolehtia puolustuskyvystä ja pitää kunnossa Suomen Puolustusvoimat, joka on kyllä tähän asti ollut hyvin varusteltu. Kaikin puolin asia on mennyt mielestäni meidän yhteistyöllämme hyvin eteenpäin.

Puolustusvoimilta poistuva kalusto reserviläisille

Mäenpää huomautti, että hallitusohjelmassa reserviläiselle suunniteltiin verovähennysoikeutta puolustustarkoituksessa hankittaviin varusteisiin. Tämän lisäksi kansanedustajalla itsellään oli takataskussa ehdotus Suomen puolustuskyvyn vahvistamiseksi.

– Kun Suomesta poistuu aika paljon materiaalia Puolustusvoimilta, niin tulisiko Suomen valtion tukea muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen johdosta maamme reserviläisten omaehtoista kykyä ylläpitää Suomessa Puolustusvoimien entistä esimerkiksi maastoajoneuvokalustoa, aggregaatteja ja muuta Puolustusvoimien käytöstä poistuvaa materiaalia? Tämä olisi edullinen keino vahvistaa puolustuskykyämme.

Puolustusministeri Antti Häkkänen vastasi, että asiaa selvitetään.

Kirjallinen kysymys reserviajoneuvorekisteristä

Mäenpää esitti idean ensimmäisen kerran jo 14.3.2023 jättämässään kirjallisessa kysymyksessä reserviajoneuvorekisteristä.

– Tulisiko Suomen valtion tukea muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen johdosta maamme reserviläisten omaehtoista kykyä ylläpitää Suomessa Puolustusvoimien entistä maastoajoneuvokalustoa ja perustaa sitä varten reserviajoneuvorekisteri? Mäenpää kysyi maaliskuussa.

Puolustusvoimilla on oikeus poikkeustilassa ottaa käyttöönsä ajoneuvoja. Ajoneuvon luovuttamisesta armeijan käyttöön, kulumisesta ja mahdollisista vahingoista maksetaan omistajalle korvaus. Suomessa Puolustusvoimat järjestää huutokauppoja sen käytöstä poistuneesta kalustosta ja materiaalista, kuten maastokuorma-ajoneuvoista. Näistä valitettavasti osa on mennyt ulkomaisille ostajille, ja sitä myötä ne ovat siirtyneet pois Suomesta. Ilmiö pienentää poikkeusolojen sotilaalliseen käyttöön soveltuvan ajoneuvokannan kokoa.

– Suomessa ajoneuvolaki tuntee niin sanotun museoajoneuvon. Museoajoneuvoista pidetään rekisteriä. Puolustusvoimien entisen ajoneuvokaluston päätymistä ulkomaille voisi ehkäistä ja estää museoajoneuvorekisterin kaltaisella lakiin perustuvalla järjestelmällä. Järjestelmän piirissä olevia ajoneuvoja voitaisiin kutsua reserviajoneuvoiksi ja rekisteriä reserviajoneuvorekisteriksi, Mäenpää ehdotti.

Eri osapuolia hyödyttävä järjestely

Reserviajoneuvoksi voitaisiin hyväksyä Puolustusvoimilta poistettu ajoneuvo, joka on katsastettu reserviajoneuvoksi. Reserviajoneuvo olisi Puolustusvoimien rekisteröinnistä poistumisen jälkeen varattu määrätyn ajan varautumiskäyttöön eli ajoneuvoreserviin.

– Reserviajoneuvoksi soveltuvien ajoneuvojen osalta sekä Puolustusvoimilla että auton huutokaupasta ostaneilla siviileillä olisi määrätyn ajan verran kielto myydä ajoneuvoa ulkomaille. Auton omistaja saisi reserviajoneuvoksi rekisteröinnin myötä vastineeksi esimerkiksi verohelpotuksia auton ylläpitoon ja käyttöön liittyen, Mäenpää selvensi.

Järjestely olisi kaikin puolin hyödyllinen eri osapuolille. Puolustusvoimien entinen autokanta ei karkaisi ulkomaille, joten autoja olisi nopeastikin saatavissa reservistä mahdollisen kriisin sattuessa kohdalle.

– Reserviajoneuvorekisteri säästäisi myös Puolustusvoimien rahallisia resursseja, kun maastoajoneuvoista pitäisivät huolen halukkaat ja motivoituneet suomalaiset yksityishenkilöt, kansanedustaja huomautti.

Kauhavan lentokentän tilanne huoletti

Mäenpää esitti toisessa puheenvuorossaan huolensa Kauhavan lentokentän tilasta.

– Etelä-Pohjanmaalla maanpuolustushenki on erittäin kova. Meillä ei ole sillä alueella minkäänlaista Puolustusvoimien keskittymää, ja Kauhava tukisi erittäin hyvin maanpuolustustahtoa alueella.

Eteläpohjalaisen kansanedustajan mielestä asiassa pitäisi tehdä poliittinen päätös, vaikka jokin asiantuntija sitä vastustaisikin. Tässä kohtaan Mäenpää huomautti toisen kansanedustajan viitanneen erääseen asiantuntijaan vuosien takaa, jonka mielestä ruudin tuotanto olisi voitu lopettaa Suomessa.

– Karttaa katsomalla on ihan päivänselvä asia, että on todella surullista, jos Suomen läntisin sotilaslentokenttä jää käyttämättä. Se on aivan valtava menetys, jos me sen unohdamme.

Suomen Uutiset