Eduskunnassa puhuttiin keskiviikkona julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää toi puolustusvaliokunnan jäsenenä keskusteluun valiokunnan näkemyksiä asiasta, mukaan lukien huomiot Euroopan unionin lyijyasetukseen.

Kansanedustaja Juha Mäenpää lainasi puheenvuorossaan puolustusvaliokunnan lausuntoa:

”Valiokunta on aiemmissa kannanotoissaan kiinnittänyt huomiota Euroopan unionin lyijyasetuksen kustannuksia kasvattavaan vaikutukseen niin viranomaistoiminnassa (esimerkiksi poliisi) kuin vapaaehtoisen maanpuolustuksen osalta. Hallitusohjelmassa on asiaa koskeva kirjaus, jossa todetaan, että hallitus vaikuttaa Euroopan unionin lyijynkäyttökiellon valmisteluihin siten, ettei se haittaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä”, Mäenpää aloitti.

”Vapaaehtoinen maanpuolustus ja maanpuolustusvalmiuksia tukeva urheiluammunta” — mukaan lukien esimerkiksi ampumahiihto — ”tulee rajata soveltamisalan ulkopuolelle tässä lyijyasetuksessa. Hallitus myös toimii aktiivisesti ampumaratojen saamiseksi pois rajoituksen piiristä eikä hyväksy Euroopan unionin lyijynkäyttökiellon ja ‑rajoitusten laajentamista luoteihin.”

Merkittävää on, että lausunto on yksimielinen. Mäenpää korostikin, että tahtotila on siis yhteinen puolueesta riippumatta.

Suomi hoitaa tonttinsa Natossa hyvin

Mäenpää kertasi puheessaan myös puolustusmäärärahojen tilannetta. Hän muistutti, että valiokunnan lausunnossa todetaan: ”Puolustusmenojen osuus ennustetusta vuosittaisesta bruttokansantuotteesta pysyy kahden prosentin tasolla koko kehyskauden ajan. Valiokunta pitää välttämättömänä, että myös kuluvan kehyskauden jälkeen minimissään kahden prosentin tavoite saavutetaan, sillä jatkossa ovat edessä mittavat Maavoimien kalustohankinnat.”

– Huomionarvoista on, että Nato-jäsenmaista vain yksi kolmasosa saavuttaa kahden prosentin tavoitteen — me teemme Suomessa asioita oikein ja hyvässä yhteistyössä. Tästä haluan kiittää valiokunnan jäseniä ja valiokuntaa puolueeseen katsomatta, Mäenpää kiitteli.

Huoltovarmuutta ei sovi unohtaa

Puheessaan Mäenpää korosti myös huoltovarmuuden merkitystä.

– Taloutta, oli se sitten julkista tai yksityistä, ei pidä rakentaa pelkästään tehokkuustilastojen varaan. Tärkeää on myös kriiseihin varautuminen, vaikka siihen pitäisi hieman muusta käytöstä pois otettavaa rahaa varata.

Tähän Mäenpää liitti sen, että valtioneuvoston vuoden 2018 huoltovarmuuspäätöksen mukaisesti kriittisten alueiden hankinnat tulisi suunnata kotimaahan. Puolustusvaliokunta taas on todennut, että huoltovarmuuteen liittyvät vaatimukset eivät saa johtaa kansallisuuteen perustuvaan syrjintään, mutta tarjoajille voidaan asettaa objektiivisia ja suoritusperusteisia varautumiseen ja poikkeusoloihin liittyviä vaatimuksia.

– Tätä kautta on mahdollisuus kohdentaa Puolustusvoimien hankintoja kotimaahan nykyistä enemmän, kansanedustaja huomautti.

Sotilasvarusteiden verovähennysoikeus selvityksessä

Hallitus selvittää sotilaskäyttöön soveltuvien varusteiden, tarvikkeiden ja aseiden verovähennysoikeuden luomista siltä osin kuin ne soveltuvat kriisiajan käyttöön ja ovat yhteensopivia Puolustusvoimien tai MPK:n järjestämän maanpuolustuskoulutuksen vaatimusten kanssa.

– Tätä hanketta on valiokunnan mukaan syytä kiirehtiä.

Lopuksi Mäenpää halusi vielä kiittää hallitusta työstään julkisen talouden eteen.

– Veronmaksaja voi nukkua hytissään levollisesti, kun hän tietää, että Suomi-laiva on vastuunsa tuntevan miehistön käsissä.

Suomen Uutiset