Eduskunta sai tänään valtioneuvoston selonteon Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhanajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja, puolueen puolustusvaliokuntavastaava Jari Ronkainen. Ronkaisen mukaan toiminnassa ei sinällään ole mitään uutta tai ihmeellistä.

– Olemme osallistuneet erilaisiin Nato-operaatioihin jo kumppanimaanakin. Nyt osallistumme yhtenä Nato-liittolaisena muiden joukossa, totesi kansanedustaja Jari Ronkainen.

Valtioneuvostohan antoi selonteon, koska jos toiminta tai apu sisältää mahdollisesti sotilaallisten voimakeinojen käyttöä, on valtioneuvoston kuultava eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa ennen päätöksen tekoa. Eduskuntaa valtioneuvoston on taas kuultava antamalla asiasta selonteko ennen päätöksentekoa, jos kyseessä on erityisen vaativa tilanne. Tätä ohjaa kansainvälistä apua, yhteistoimintaa tai muuta kansainvälistä toimintaa koskevasta päätöksenteosta annettu laki.

Olennainen osa taakanjakoa

Tänä vuonna Puolustusvoimien on tarkoitus osallistua Naton rauhanajan yhteisen puolustuksen pysyvän miinantorjuntaosaston tehtäviin Itämerellä Katanpää-luokan aluksella ja enintään 40 henkilöllä loppukeväästä. Lisäksi tarkoituksena on osallistua Naton rauhanajan yhteisen puolustuksen Air Shielding -tehtäviin Romaniassa, Bulgariassa sekä Mustallamerellä enintään kahdeksan hävittäjän lento-osastolla ja enintään 100 henkilöllä kesä-heinäkuussa. Naton maavoimajoukkoihin ei ole tarkoitus tässä vaiheessa osallistua.

– Osallistuminen Naton rauhanajan yhteisen puolustuksen tehtäviin kuuluu liittolaisten toimintaan ja on tärkeä osa Suomen toimintatavan kehittymistä Nato-jäsenyyden alkuvaiheessa, sanoi Ronkainen.

– Tehtäviin osallistuminen on olennainen osa liittokunnan taakanjakoa ja samalla edistää Suomen liittämistä Naton kokonaisuuteen. Osallistuminen Naton yhteisen puolustuksen rauhanajan tehtäviin on yksi tapa, jolla Suomi osallistuu liittokunnan toimiin turvallisuusympäristön, siis meidän omankin turvallisuusympäristömme, vahvistamiseksi.

– Me perussuomalaiset olemme ylpeitä sotilaidemme osaamisesta. Haluamme osaltamme, että Suomi kantaa vastuunsa puolustusliitto Naton yhtenä turvallisuudentuottajana.

Suomen Uutiset