Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen katsoo, että Itämeren energiaturvallisuus on keskeinen osa Suomen turvallisuutta, maamme kriittistä infrastruktuuria ja huoltovarmuutta.

– Saumaton yhteistyö, tiedonvaihdon tiivistäminen ja kriisivalmiuden tehostaminen alueen maiden kanssa parantaa kriisivalmiuttamme ja varautumistamme, Mikko Polvinen korosti Itämeren parlamentaarikkokonferenssin energiaturvallisuustyöryhmän kokouksessa Latvian Riiassa maanantaina.

Itämeren parlamentaarikkokonferenssi BSPC haluaa vähentää Itämeren maiden riippuvuutta venäläisistä fossiilisista polttoaineista. Samalla parlamentaarikot etsivät keinoja varmistaa mahdollisimman puhtaan ja edullisen energian saanti ja tukea alan innovaatiotoimintaa.

Tavoitteena yhteiset digitaaliset energiamarkkinat

BSPC päätti energiaturvallisuustyöryhmän perustamisesta elokuussa Itämeren alueen jännittyneen geopoliittisen tilanteen takia. Suomen ja Viron välisen Itämeren pohjassa kulkevan kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vaurioituminen epäselvissä olosuhteissa viritti vilkasta keskustelua mahdollisimman tehokkaasta yhteisvarautumisesta monitahoiseen hybridihäirintään.

Työryhmässä pohditaan myös, miten Itämeren maat voisivat vauhdittaa yhteisiä digitaalisia energiamarkkinoita, jotka olisivat sopeutumiskykyisiä niin ulkoisten kuin sisäistenkin uhkien edessä.

Itämeren parlamentaarikkokonferenssi syntyi aikanaan Suomen aloitteesta, ja siihen kuuluu kymmenen kansallista parlamenttia ja seitsemän alueellista lainsäädäntöelintä Itämeren ympäriltä. Yhteistyö Venäjän kanssa on ollut jäissä sen jälkeen, kun Venäjä helmikuussa 2022 hyökkäsi Ukrainaan.

Suomi isännöi seuraavan työryhmän kokouksen maaliskuussa 2024.

Suomen Uutiset