Valtiovarainministeri Riikka Purra edusti alkuviikosta Suomea euroryhmässä maanantaina sekä EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa Ecofinissa tiistaina. Molemmat kokoukset järjestettiin Luxemburgissa. Kokouksissa esillä olivat myös maailman kriisipesäkkeet. Purra sanoo olevansa huolissaan siitä, että Ukrainan sodasta käytävän keskustelun ja puheen sävyn osalta on havaittavissa väsymyksen merkkejä.

EU-maiden valtiovarainministerit käsittelivät neuvostossa EU:n finanssipoliittisten sääntöjen uudistamista.

Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan suuria näkemyseroja liittyi yhteisiin turvalausekkeisiin, jotka olivat runsaasti esillä keskusteluissa. Maiden välillä on suuria näkemyseroja lausekkeista, joista jotkut maat haluavat varsin tiukkoja, toiset taas haluavat enemmän liikkumavaraa.

– Suomen kanta on se, että turvalausekkeet ovat hyvin tärkeitä. Korostin puheenvuoroissani, että turvalausekkeiden on oltava riittäviä suunnitelluille nettomenourille, jotta saavutetaan se, että alijäämät menevät alaspäin ja että velkatasot saadaan laskemaan.

Puheenjohtajamaa Espanjan taustoituksen pohjalta käsiteltävät muut aiheet koskivat investointeja ja uudistuksia, instituutionaalista tasapainoa sekä uskottavaa toimeenpanoa ja omistajuutta.

Suomi pitää esillä sitoutumista Ukrainaan

Ecofinissa käsiteltiin myös Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Purra vakuuttaa, että Suomi on edelleen sitoutunut tukemaan Ukrainaa sekä sanoilla että teoilla.

Purra kuitenkin sanoo olevansa huolissaan siitä, että Ukrainan sodasta käytävän keskustelun ja puheen sävyn osalta on havaittavissa väsymyksen merkkejä.

– Suomi haluaa vahvasti pitää kiinni siitä, että käytämme niitä sanoja, joita on käytettävä, kun kuvaamme Venäjää ja sen hyökkäyssotaa. Me kerromme sitoutumisestamme Ukrainan auttamiseen niin kauan kuin siihen on tarvetta.

Vesitetty viesti tilanteesta ei käy Suomelle

Purra painottaa, että eri puolilla maailmaa syntyneet uudet ongelmat ja kriisipesäkkeet eivät saa vaikuttaa siihen, että Ukrainan tilanne unohdettaisiin.

Viime viikolla valtiovarainministeri Purra edusti Maailmanpankin ja IMF:n vuosikokouksissa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä sekä Maailmanpankin ja IMF:n yhteisen kehityskomitean että kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean kokouksissa.

Kokouksissa ei päästy yhteisymmärrykseen yhteisistä julkilausumista. Keskeisimmät näkemyserot koskivat Ukrainaan kohdistuvan Venäjän hyökkäyssodan tuomitsemista.

– Ukrainan sodasta haluttiin julkilausumissa viestiä hyvin vesitetysti, G20-maiden julkilausuman mukaisesti niin, että Venäjän rooli hyökkääjänä oli poistettu. Se ei käynyt meidän vaalipiirillemme, ja tämä näkemysero myös väritti kokouksia. Viikon kuluessa meidän kantamme puolelle tuli muitakin maita Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolelta. Ukraina piti linjaustamme tärkeänä ja kiitti siitä useita kertoja, Purra sanoo.

Turvallisuusympäristö on muuttunut

Purran mukaan Suomi on yhä avoin myös Ukrainan rahoitusratkaisuille.

– Tuemme rahoituksen kohdentamista Ukrainaan osana MMF-välitarkistusta. Suhtaudumme myönteisesti erityisvälineeseen nimenomaan Ukrainan tukemiseksi.

Ecofinissa oli esillä myös joidenkin maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmia. Euroryhmässä keskusteltiin myös pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden tulevaisuudesta.

Eilisessä euroryhmän kokouksessa alkuosassa oli mukana USA:n valtiovarainministeri Janet Yellen.

– Keskustelu koski transatlanttista dialogia ja geopoliittisia jännitteitä. Itse toin keskustelussa esille kriittisen infrastruktuurin, erityisesti Suomen ja Viron välistä kaasuputkea, tietoliikennekaapelia sekä näihin liittyvää akuuttia tilannetta. Totesin, että tapaukset osoittavat turvallisuusympäristön muuttuneen merkittävästi. Kriittisen infran kestävyys vaatii kaikilla tasoilla, myös rahoitussektorilla, tarkkaa huomiota ja yhteistyötä, Purra sanoo.

Suomen Uutiset