Valtiovarainministeri Riikka Purra osallistui tällä viikolla Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) vuosikokouksiin Marrakechissa Marokossa. Kokouksissa keskusteltiin kansainvälisen talouden keskeisistä kysymyksistä ja ajankohtaisesta globaalista tilanteesta. Kokousten vaikeimmaksi kysymykseksi nousi Venäjän tuomitseminen hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Valtiovarainministeri Riikka Purra edusti Maailmanpankin ja IMF:n vuosikokouksissa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä sekä Maailmanpankin ja IMF:n yhteisen kehityskomitean että kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean kokouksissa. Ministeri Purran mukaan vakavasta maanjäristyksestä toipuva Marokko onnistui hienosti Marrakechin kokousjärjestelyissä ja ansaitsee osallistujien lämpimät kiitokset.

IMF:n päätapahtumissa keskusteltiin maailmantalouden tilasta ja näkymistä sekä toimitusjohtajan näkemyksistä IMF:n roolin kehittämiseksi. Maailmanpankin osalta pääaiheena oli pankin uudistusprosessi. Suomen yhtenä pääpainotuksena vuosikokouksissa oli vahva tuen osoittaminen Ukrainalle sekä Maailmanpankin ja IMF:n Ukrainalle antamalle tuelle. Suomi korosti myös IMF:n ja Maailmanpankin roolin tärkeyttä monenkeskisessä yhteistyössä.

Suomella selkeä linja Ukrainan tukemiseen

Kokouksissa ei päästy yhteisymmärrykseen yhteisistä julkilausumista. Keskeisimmät näkemyserot koskivat Ukrainaan kohdistuvan Venäjän hyökkäyssodan tuomitsemista. Julkilausumien sijaan julkaistiin kehityskomitean sekä valuutta- ja rahoituskomitean puheenjohtajien lausunnot. Tämä on neljäs kerta, kun näin käy sitten Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan alun helmikuussa 2022.

Valtiovarainministeri Purra tuomitsi vaalipiiriemme yhteisissä puheenvuoroissa vahvasti Venäjän laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa. Suomi ja vaalipiiri edellyttivät, että Venäjän hyökkäyssota tuomitaan selkeästi julkilausumissa. Asiasta ei kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä. Tämän seurauksena kokouksista annettiin vain puheenjohtajien lausunnot.

– Suomen linja on selkeä Ukrainan tukemisen ja Venäjän hyökkäyssodan tuomitsemisen suhteen. Ukrainaa koskevan tekstin osalta emme päässeet neuvotteluissa muiden kanssa yhteisymmärrykseen. Vaalipiirimme ei voinut hyväksyä ehdotuksia yhteisiksi julkilausumiksi, sillä tekstit eivät olleet riittävän tiukkoja ja suoria Venäjän suhteen. Muissa asioissa maiden välillä ei neuvottelujen jälkeen ollut erimielisyyttä, ministeri Purra toteaa.

Pohjoismaat ja Baltia yhdessä Ukrainan puolella

Valtiovarainministeri Purra kirjoittaa sosiaalisen median kanavillaan, että Pohjoismaat ja Baltian maat puolsivat kokouksissa lujaa politiikkaa Ukrainan puolesta Venäjää vastaan.

Purra korostaa periaatteista ja arvoista kiinni pitämisen tärkeyttä.

SUOMEN UUTISET