Euroopan parlamentti keskusteli veronkierron vastaisesta taistelusta täysistunnossa Strasbourgissa keskiviikkona. Verotuskysymyksiin perehtynyt perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner esitti omassa puheenvuorossaan konkreettisia keinoja veronkierron kitkemiseksi.

Strasbourgissa käydyn keskustelun pohjana olivat ns. Pandoran papereista ja muista veronkiertoon, verovälttelyyn ja rahanpesuun liittyvistä viime vuosina julkisuuteen tulleista tietovuodoista saadut kokemukset.

Täysistunnon keskusteluun osallistui myös verotuskysymyksiin perehtynyt Pirkko Ruohonen-Lerner (ps./ECR). Ruohonen-Lerner toimi edellisellä Euroopan parlamentin kaudella mm. useiden veronkiertoa tutkineiden erityisvaliokuntien jäsenenä. Hän on jatkanut työtään Euroopan parlamentissa huhtikuusta 2023.

Ruohonen-Lernerin mukaan maailman rikkaimmat tahot löytävät helposti avukseen asiantuntijoita, jotka auttavat verovälttelyssä. Hän toi puheessaan esiin sen, että neljä suurta tilintarkastusyhtiötä hallitsee lähes 90 prosenttia veroneuvontamarkkinoista.

– Yleisen edun kannalta on olennaista, että näiden yritysten asiantuntijoita ei käytetä julkisen sektorin konsultteina silloin kun luodaan uutta verosääntelyä, esitti Ruohonen-Lerner.

Suurta epäoikeudenmukaisuutta

Pyöröovi-ilmiö, jossa henkilöt siirtyvät julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille, luo omat haasteensa. Esimerkiksi OECD:n entinen verojohtaja ja entisiä komissaareja on siirtynyt yksityisen sektorin rahakkaisiin tehtäviin. Ruohonen-Lerner ei usko, että eri pituiset ja palkalliset karenssiajat estävät julkista etua edustavan tiedon valumista yrityksille.

Veronkierto siirtää verotaakkaa suurilta yrityksiltä pienille yrityksille ja henkilöverotuksen puolelle. Veronkiertoon liittyy suurta epäoikeudenmukaisuutta, minkä takia kansalaisten luottamus yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen horjuu. Ruohonen-Lerner esitti puheenvuorossaan konkreettisia ratkaisuja veronkierron kitkemiseksi.

– Veronkiertoa voisi tehokkaasti ehkäistä jäsenvaltioissa, jos korkoja, rojalteja ja palvelumaksuja määrättäisiin verotuksessa kokonaan tai osittain vähennyskelvottomiksi. Myös lähdeverotuksen laajentaminen olisi tehokas tapa kerätä nykyistä enemmän verotuloja.

Suomen Uutiset