Vuoden 2017 jälkeen Verohallinto on löytänyt valvonnassaan ravintola-alalta 19,5 miljoonaa euroa maksamattomia veroja. Verohallinto valmistautuukin tekemään ensi vuoden alusta lähtien verotarkastuksia satoihin ruokaravintoloihin.


Verohallinnon tekemän selvityksen mukaan veroja kiertävä ravintola on tyypillisesti pieni tai keskikokoinen anniskeluravintola tai kebab- tai pizzeriaravintola. Tässä kohdejoukossa merkittävä määrä veroja välttelevien ravintoloiden yrittäjistä on taustaltaan ulkomaalaisia.

– On nähtävissä, että suurin osa veroja välttelevistä yrityksistä toimii tietoisesti ja tekee mutkikkaitakin järjestelyitä verojen maksua karttaakseen. Käytännössä vain harva ravintola-alan yritys jättää verot maksamatta osaamattomuuden vuoksi, toteaa apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

Virallista ja pimeää palkkaa

Veroja vältteleville ravintoloille on tyypillistä, että ne maksavat työntekijöilleen niin pientä palkkaa, että palkkatulon lisäksi työntekijällä on mahdollisuus saada samanaikaisesti työttömyystukea. Maksetut palkat voidaan myös jättää ilmoittamatta Verohallinnolle.

– Havaintojemme mukaan monissa ravintoloissa työntekijöiden todelliset tulot koostuvat muutaman sadan euron suuruisesta virallisesta palkasta, pimeästi maksetusta palkasta sekä työttömyystuesta. Tämä on paitsi verovälttelyä, myös sosiaalitukien väärinkäyttöä, ja ilmiön kitkemiseksi tarvitaan tehokasta tietojenvaihtoa ja yhteistyötä.

Veroja kiertävälle ravintola-alan yritykselle on tavallista myös se, että verovälttely jatkuu aikaisemmasta verotarkastuksesta huolimatta.

Sadat ravintolat syyniin ensi vuonna

Verohallinto valmistautuu tekemään ensi vuoden alusta lähtien verotarkastuksia ja muita valvontatoimia satoihin ruokaravintoloihin eri puolilla Suomea. Verohallinto valitsee tarkastettavat ravintolat oman analyysinsa perusteella.

– Vertaamme muun muassa eri maksunvälittäjiltä saamiamme tietoja ravintolan Verohallinnolle ilmoittamiin myyntilukuihin. Tarkastuksen kohteeksi valikoituu yrityksiä, joissa meille ilmoitetut tiedot poikkeavat maksuvälittäjiltä saamistamme tiedoista.

Verohallinnon tekemien riskiarvioiden osumatarkkuus on harmaan talouden torjunnassa hyvä. Viime vuonna veronkiertoa löytyi verotarkastuksen yhteydessä lähes kaikista yrityksistä, joiden tarkastuksessa käytettiin hyväksi maksunvälittäjiltä saatua tietoa.

Kymmenien miljoonien salatut tulot

Vuoden 2017 jälkeen Verohallinto on löytänyt valvonnassaan ravintola-alalta 19,5 miljoonaa euroa maksamattomia veroja. Tästä 8 miljoonaa euroa on maksamatta jääneitä yrityksen tuloveroja. Kaikkiaan valvonnassa on löydetty tänä aikana 40 miljoonan euron edestä salattuja tuloja.

– Viime vuosina niin sanottuja miljoonajuttuja ei ole enää jäänyt kiinni, sillä tapausten jäljille on päästy varhaisessa vaiheessa. On kuitenkin tapauksia, joissa veroja on maksamatta satoja tuhansia euroja, Valsi sanoo.

Lisäksi ravintola-alan valvonnassa on löytynyt maksamattomia arvonlisäveroja, peiteltyä osinkoa sekä työntekijöiden palkoista pidättämättä ja tilittämättä jääneitä ennakonpidätyksiä.

SUOMEN UUTISET