Merillä tehtävän terrori-iskun riski huolestuttaa kansalaisia ja merenkulun ammattilaisia. Matkustajalauttojen turvatarkastukset eivät ole samalla tasolla lentoliikenteen turvallisuusjärjestelyjen kanssa.

Mahdolliseksi seuraavan terrori-iskun kohteeksi on arvioitu risteilyaluksia. Terrori-iskun uhasta ovat esittäneet huolensa myös monet merenkulun ammattilaiset. Keskeisenä riskitekijänä pidetään matkustajien ja autojen melko vapaata pääsyä laivoille.

Suurimmille Suomesta Ruotsiin tai Viroon liikennöiville aluksille mahtuu yli 2 500 matkustajaa. Monien alusten sisään mahtuu useita satoja henkilöautoja. Eniten matkustajia on yleensä Helsingistä Tukholmaan tai Turusta Tukholmaan kulkevilla aluksilla.

Tavio: Riskitekijät havaittava jo satamassa

Matkustajalauttojen turvatarkastukset eivät ole samalla tasolla lentoliikenteen turvallisuusjärjestelyjen kanssa. Pistotarkastuksia tehdään, mutta lautan sisään on silti mahdollista ajaa vaikka autolla, joka on lastattu räjähteillä.

Aikataulusyistä kaikkien autojen systemaattinen tarkastus olisi käytännössä mahdotonta, koska tarkastaminen pitäisi aloittaa tuntikausia ennen laivan lähtöä satamasta.

Iltalehden aiemmin haastattelema, Viking Line -yhtiön matkustajalaivoilla merikapteenina toiminut Stefan Karell vaatii laivoille saman tyyppisiä turvatarkastuksia kuin lentokentillä on.

– Uhat lähestyvät Suomeakin, emme elä enää lintukodossa, Karell sanoi Iltalehden haastattelussa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio puhui keväällä eduskunnan täysistunnossa, kuinka matkustajalaivojen turvatarkastukset ovat puutteellisia.

Tavio vaati sisäministeri Kai Mykkästä (kok.) toimimaan asiassa.

– Poliisi ei pääse nopeasti paikalle keskellä merta olevalle laivalle, joten riskitekijät tulisi havaita jo satamassa, Tavio sanoi.

Supon antama terrorismin uhka-arvio kohosi viime vuonna

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, kuinka Ruotsi on jo saanut varoituksia ISIS-terroristijärjestön iskun aikeista, jossa mahdollisena iskun kohteena olisivat Suomesta Ruotsiin kulkevat laivat.

Suomeen ja Suomen intresseihin kohdistuvaa terrorismin uhkaa arvioidaan jatkuvasti. Suojelupoliisin (Supo) viime vuonna antama terrorismin uhka-arvio on edelleen Suomessa tasolla 2, eli uhka-arvio on kohonnut.

Supon viestintäasiantuntija Verna Leinonen kertoo, ettei Supon tiedossa ole tällä hetkellä erityistä nimenomaan laivaliikenteeseen kohdistuvaa uhkaa.

– Viime vuoden kesäkuussa annettu terrorismin uhka-arvio on edelleen voimassa, ja sen mukaisesti terrorismin uhka on kohonneella tasolla. Tason arvioinnissa huomioidaan saatavilla oleva tiedustelutieto, terroristijärjestöjen tai niihin kytköksissä olevien henkilöiden ja ryhmien toimintakyky ja motivaatio sekä mahdollisten iskusuunnitelmien aikajänne, Leinonen sanoo.

Finnlines: Toimimme viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti

Merenkulun turvallisuus nojaa kansainvälisiin ISM- ja ISPS -säännöstöihin, jotka asettavat laivayhtiöille useita erilaisia turvallisuuteen liittyviä velvoitteita niin merellä kuin satamissa. Jokaisella laivalla on myös oltava ISPS-säännöstön mukainen turvallisuussuunnitelma.

Suomen Uutiset kysyi Suomen vesillä liikennöivien laivayhtiöiden edustajilta, millä tavalla ne toimivat estääkseen mahdollisen terrori-iskun ja millä tavalla mahdolliseen iskuun on varauduttu.

Suomesta Saksaan ja Ruotsiin liikennöivän Finnlines-yhtiön head of ship management Mikael Lindholm vakuuttaa Finnlinesin tekevän tiiviistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

– Toimimme heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti.

Lindholm ei halua julkisuudessa arvioida satamien turvatarkastuksiin liittyviä nykyisiä riskitekijöitä tai sitä, miten riskeihin on varauduttu.

– Emme voi paljastaa omia turvasuunnitelmiamme.

Tallink: Terrori-iskuja vastaan on varauduttu harjoituksilla

Tallink Grupp -varustamoyhtiön viestintäjohtaja Katri Link vakuuttaa, kuinka yhtiön laivoilla on varauduttu mahdolliseen laivalle kohdistuvaan iskun yritykseen.

– Kaikilla aluksillamme on turvallisuussuunnitelmat, jotka liittyvät kansallisiin turvallisuus- ja uhkatasoihin. Turvallisuussuunnitelman tarkka sisältö ei ole julkinen turvallisuussyistä.

– Suunnitelmien lisäksi Tallink myös tekee säännöllisiä yhteisiä harjoituksia viranomaisten kanssa, joiden yhteydessä aluksillamme on harjoiteltu erityisiä taktiikoita terrori-ilmiöille, Link sanoo.

Hänen mukaansa Tallink Gruppin miehistön jäsenet ovat hyvin koulutettuja kaikilla meriturvallisuuden ja aloilla.

– Esimerkiksi koko miehistömme on koulutettu yleisen turvallisuustietoisuuden, väkijoukon kriisinhallinnan, perusturvallisuuskoulutuksen sekä vaarallisten ja haitallisten lastien käsittelyyn. Monilla miehistön jäsenillä ja henkilökunnalla, jolla on erityisiä turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia, on myös lisäkoulutusta.

Turvatarkastuksen velvollisuuksia jaettu

Tallink Gruppin sisäinen riskiarviointi perustuu liikennöivien laivojen lippuvaltioiden viranomaisten uhkatasoon ja riskiarviointiin.

– Nykyisin riskitasot niissä maissa, joissa toimimme, ovat normaaleja. Toisin sanoen niiden maiden tasoja, joissa toimimme, ei ole viime aikoina nostettu.

Meriliikenteen turvatarkastusten velvollisuudet on jaettu liikennöivien alusten ja satamaviranomaisten kesken.

– Turvatarkastuksemme ovat lippuvaltion lainsäädännön ja vaatimusten mukaisia. Tarkastukset tapahtuvat aluksen ovella. Poliisi, rajavartiolaitos- ja tulliviranomaiset myös suorittavat satamissa ja terminaalirakennuksissa lisätarkastuksia. Lisäksi toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa suorittaessamme yhteisiä pistotarkastuksia aluksissamme, Link sanoo.

SUOMEN UUTISET