Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koronaohjeistusten ja -määräysten tiedottamisesta.

Uusimmassa viikoittaisessa STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa (26.11.) annettiin jälleen synkkiä tilannearvioita koronatilanteen kehityksestä pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Koronatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan syksyn mittaan ja nyt monilla paikoilla lähestytään leviämisvaihetta.

Pääkaupunkiseudulla annettiin jo aiemmin tällä viikolla ilmoitus tiukemmista koronarajoituksista, kun tilanne paheni viikonlopun aikana ja viime viikolla annetut linjaukset näyttäytyivät liian tehottomina. Tosin kummassakaan tiedotuksessa ei juuri tiedotettu tehdyistä tai voimaan tulevista päätöksistä.

– Kun erilaisia ja eri toimijoiden järjestämiä tiedotustilaisuuksia on nyt järjestetty keväästä asti ja mediassa korona on ollut pääuutisena jo monta kuukautta, ei ole ihme, että kansalaisten keskuudessa saattaa ilmetä niin sanottua koronaväsymystä ja on vaikea ottaa selkoa, mitkä ovat ajankohtaiset määräykset, kuka niitä antaa ja milloin ne tulevat voimaan, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen.

Moni asia jää epäselväksi

– Esimerkiksi torstain 26.11. tiedotustilaisuudessakin mainittiin, että STM suosittelee kauppakeskusten yleisten oleskelutilojen sulkemista, mutta ei tarkennettu, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi ja milloin se astuisi voimaan. Tarkennusta saatiin toki lehtiuutisessa tiedotustilaisuuden jälkeen.

– On erityisen tärkeää, että kansa saa ajankohtaista tietoa ja pysyy kartalla koronamääräysten, -suositusten ja -rajoitusten suhteen. Nyt jää kuitenkin moni asia epäselväksi, kun ennen varsinaisten päätösten tekemistä järjestetään tiedotustilaisuutta suunnitelluista toimista. Kansalle ei ehkä ole selvää, että päätösten tekeminen saattaa vaatia esimerkiksi muutoksia lakeihin, joka vie taas oman aikansa. Kansa tarvitsee tietoa päätöksistä, ei suunnitelmista, Wihonen sanoo.

Hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Wihonen tiedustelee, tunnustaako hallitus ongelman epäselvästä viestinnästä koronaohjeistuksen suhteen sekä miten hallitus aikoo parantaa viestintäänsä ja auttaa muita toimijoita parantamaan omaansa. Wihonen kysyy myös, aikooko hallitus jatkossa järjestää tiedotustilaisuuksia ennemmin tekemistään päätöksistä kuin aiesuunnitelmista, joiden toteuttamiseen menee viikkoja.

Suomen Uutiset