Hallitus perusteli koronalisää lapsiperheiden tukemisella. Perussuomalaiset huomautti jo käsittelyn aikana, että tuki kohdentuu pääosin muille. Nyt asiaan saatiin varmuus.

– Jo käsittelyvaiheessa oli tiedossa, ettei koronalisä kohdentuisi niille, joiden tukemisella hallitus tuen tarvetta perusteli. Perussuomalaiset toivat tämän epäkohdan eduskuntakäsittelyn eri vaiheissa esiin, ja tuen väärästä kohdentumisesta huomautettiin myös useissa sosiaali- ja terveysvaliokunnan saamissa asiantuntijalausunnoissa, perussuomalaisten kansanedustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kertovat.

Hallitus jätti kritiikin huomiotta

Ongelmia nostivat esiin muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Lastensuojelun Keskusliitto, Takuusäätiö, Itä-Suomen yliopisto sekä Kuntaliitto.

– Hallituspuolueet jättivät lausunnonantajien perustellun kritiikin täysin huomiotta ja esimerkiksi sisäministeri Maria Ohisalo toisti tiistain puheenjohtajatentissä edelleen hallituksen asiaan liittyviä harhaanjohtavia väitteitä. Esimerkiksi THL totesi, että 94 % toimeentulotuen saajista tarkastelujaksolla oli ns. vanhoja saajia, jotka saivat toimeentulotukea jo ennen koronakriisin alkua. Näiden tulotasoon koronaepidemia ei vaikuttanut mitenkään.

– Itä-Suomen yliopisto toi esiin, että perustoimeentulotuen saajista vain noin 20 % on lapsiperheitä. Silti hallitus halusi kohdentaa epidemiakorvauksen nimenomaan perustoimeentulotuen saajille. Epäkohdat jäivät korjaamatta, Juvonen, Juuso ja Reijonen moittivat.

Tuhlaajahallitus jakaa rahaa leväperäisesti

Tuen kohdentuminen käytännössä nähtiin keskiviikkona, kun Iltalehti julkaisi Kelasta kysymänsä tiedot siitä, kenelle tukea todellisuudessa maksettiin.

– Epidemiakorvauksen saajista vain 42 % asui lapsiperhekotitalouksissa. Enemmistö tuesta siis maksettiin muille kuin lapsiperheille. Hallitus viilasi silmään veronmaksajia, jotka tuen kustantavat.

– Tuhlaajahallitus jakaa suomalaisten veronmaksajien rahoja leväperäisesti tukina täysin väärille tahoille, oli kyse yrityksistä, yksityishenkilöistä tai jopa toisista EU-maista. Vaikutusarviointeja ei laadita, koska tärkeää ei tunnu olevan tuen vaikuttavuus vaan se, että jaetaan mahdollisimman paljon rahaa. Laskun summaa ei mietitä, kun se ei ole päätöksiä tekevien ministereiden omasta pussista pois, mutta lasku jää täysimääräisenä jälkipolvien maksettavaksi, Juvonen, Juuso ja Reijonen huomauttavat.

Suomen Uutiset