Väkivaltaisten islamistien määrä on kymmenkertaistunut Ruotsissa kymmenen viime vuoden aikana. Heitä on nyt 2 000 henkilöä ja määrä kasvaa edelleen, todetaan Ruotsin Maanpuolustuskorkeakulun julkaisemassa raportissa. Radikaalein ja väkivaltaisin ryhmä ovat salafistit. Heille kelpaavat vain Jumalan lait.

Islamin äärimmäinen tulkinta ei jätä tilaa maalliselle lainsäädännölle ja demokraattiselle yhteiskunnalle. Ruotsalainen salafisti-imaami on määritellyt tosiuskovaisen siten, ettei tämä voi olla uskottoman ystävä, eikä myöskään osallistua uskottomien yhteiskunnan toimintaan, saatikka kuulua mihinkään puolueeseen. Tosiuskovainen ei voi myöskään pukeutumisellaan, ulkonäöllään tai puheellaan jäljitellä uskotonta yhteiskunnan jäsentä.

Saarnaajilla omat alueensa

Raportissa todetaan, että saarnaajat ovat keskenään jakaneet Ruotsin maantieteellisesti siten, että kullakin on oma osansa valtakuntaa. Kaikkein radikaalein ryhmittymä ovat takfir-salafistit, jotka toimivat suljetuissa yhteisöissä.

– Aiemmin ryhmät välittivät suhteellisen avoimesti tietoja toiminnastaan sosiaalisessa mediassa mutta nyt ne ovat tulleet varovaisemmiksi ja vetäytyneet sieltä, sanoo tutkija Magnus Ranstorp.

– Samalla täytyy kuitenkin todeta, että salafistit ovat todella pieni vähemmistö Ruotsin muslimien joukossa.

Naisille ”kunniaruoskintaa” sharian mukaisesti

Salafistiset saarnaajat puhuvat kernaasti naisen asemasta yhteiskunnassa. Eräs vaikutusvaltainen saarnamies muun muassa suosittelee naiselle ”kunniaruoskintaa”, jos tämä ei ole ollut ja elellyt sharia-lain mukaisesti. Samoin naisen on peitettävä itsensä, jotta tämä näin muodostaisi ”muurin” itsensä ja vieraiden miesten välille eikä joutuisi helvettiin.

Raportin viimeisessä osassa on haastateltu ihmisiä, jotka omassa arjessaan ovat tekemisissä ääri-islamistien kanssa. Todistajien kertoman mukaan salafistiyhteisöt toimivat Ruotsin tunnetuissa ongelmalähiöissä ja pyrkivät linnoittautumaan sinne. Salafistit painostavat myös muita muslimeita ja heidän erityisen vihansa kohteina ovat shiiamuslimit.

SÙOMEN UUTISET