Suomen Uutiset kertoi eilen, että Amnesty Internationalin kansainvälisillä verkkosivuilla levitetään virheellistä tietoa, jonka mukaan Suomi on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimusta. Virhe on korjattu vasta tänään.

Kansainvälisen Amnestyn verkkosivuilla levittämä virheellinen tieto koski Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle marraskuussa 2019 antamaa tuomiota niin sanotun valekuolleen irakilaismiehen jutussa.

EIT:n tuomio perustui Irakista toimitettuun kuolintodistuksen kopioon, joka myöhemmissä selvityksissä osoittautui väärennetyksi. EIT:lle valituksen tehnyt henkilö tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 11.2.2021 törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä 1 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

EIT antoi heinäkuussa 2021 uuden ratkaisun, jolla se kumosi kokonaisuudessaan Suomea koskevan tuomion turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa N.A. v. Suomi. Kansainvälisen Amnestyn sivuilla tätä tietoa ei kuitenkaan kerrottu.

Mikä on motivaatio levittää virheellistä tietoa?

Amnestyn virheellisen tiedon levittämisen julkisuuteen tuonut perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kysyy, miksi tuomion kumoamisesta huolimatta Amnesty International pitää asiaa edelleen esillä Suomen maaraportissaan.

– Herää kysymys, mikä Amnestyn motivaatio on, kun se levittää väärää tietoa? Antikainen ihmettelee.

Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson kertoo, että Amnesty tuottaa kerran vuodessa vuosikatsauksen maailman ihmisoikeustilanteesta ja teksti tehdään edellisen vuoden lopussa.

Johanssonin mukaan kansainvälisen Amnestyn verkosivuille on ”jostain syystä” jäänyt Suomea koskeva vanhentunut tieto.

– Kun tämä tuotiin meille tiedoksi, olin tänään yhteydessä kansainväliseen liikkeeseen ja he totesivat, että englanninkielisessä päivityksessä on tapahtunut virhe. Se virhe on korjattu tänään, sen jälkeen kun sain itse tiedon virheestä, Johansson sanoo.

Päivitys jäi tekemättä

Johanssonin mukaan Amnestyn verkkosivulla olevat tiedot päivittyvät sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee. Tässä tapauksessa kansainvälisen sivuston päivitys jäi kuitenkin tekemättä.

Amnesty Internationalin Suomen osaston toimistossa työskentelee yhteensä 30 henkilöä. Kukaan heistä ei ollut tarkistanut tai ollut tietoinen Suomea koskevien tietojen paikkansapitävyydestä Amnestyn kansainvälisellä verkkosivulla. Virhe huomattiin vasta perussuomalaisten kansanedustajan Sanna Antikaisen tuotua tapauksen julkisuuteen.

Johanssonin mukaan kuitenkin Amnestyn suomen kielellä julkaistu tieto on ollut ajan tasalla.

– Jostain teknisestä syystä kansainväliselle sivulle oli jäänyt vanha tieto, joka ei ollut päivittynyt. Heti, kun saimme uuden tiedon, niin tieto korjattiin, Johansson sanoo.

Johanssonin mukaan EIT:n Suomea koskeva uusi ratkaisu tullaan huomioimaan Amnestyn Suomen osaston seuraavassa Suomea koskevassa raportissa, johon tuotetaan teksti vielä tämän syksyn aikana.

Suomen Uutiset