Poliisien virkaehtosopimuksen soveltamisessa sen suhteen, mikä lasketaan matka-ajaksi ja mikä virka-ajaksi, on ollut eri poliisilaitoksissa vaihtelevia käytäntöjä.

Nyt valtiovarainministeriö on tehnyt linjauksen käytäntöjen yhtenäistämiseksi, mutta yhtenäistänyt virkaehtosopimuksen tulkinnan nimenomaan poliisien kannalta epäedullisempaan suuntaan.

– Nähdessään poliisin varusteissa liikkuvan henkilön kansalaiset useimmiten olettavat, että kyseessä on työtehtävissä oleva poliisi. Poliisin läsnäolo katukuvassa ja maanteillä myös lisää yleistä turvallisuudentunnetta. Poliisilla on velvollisuus puuttua havaitsemaansa rikolliseen toimintaan myös vapaa-ajallaan, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen huomauttaa.

Työmatkan oltava työaikaa

Tilanne on erityisen ajankohtainen Suomen EU-puheenjohtajakauden myötä, kun maakuntien poliisit joutuvat matkustamaan Helsinkiin turvaamaan puheenjohtajakauteen liittyviä kokouksia ja muita tapahtumia.

– Olisi perusteltua ja ennen kaikkea kohtuullista muuttaa poliisien työaikakäytäntöjä siten, että kun poliisin virassa toimiva henkilö matkustaa kantaen suoja-, voimankäyttö- ja viestintävälineitä työnantajan suoran ja välittömän työnjohto-oikeuden alaisuudessa, kyseessä olisi työaika. Tämän tulisi koskea myös muita vastaaviin tehtäviin määrättyjä viranhaltijoita, olivatpa he sitten Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien, Tullin tai muun instanssin palveluksessa, Antikainen jatkaa.

Edustaja Antikainen on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen, jossa hän esittää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin poliisien ja muiden virkamiesten työaikakäytäntöjen täsmentämiseksi siten, että työtehtävien edellyttämä matkustaminen työnantajan työnjohto-oikeuden alaisena ja työvarusteita kantaen katsotaan työaikaan kuuluvaksi.

SUOMEN UUTISET