Kansanedustaja Juho Eerola jätti hallintovaliokunnassa eriävän mielipiteen ehdotuksesta EU-asetukseksi, joka sallisi pakolaisille uusia väyliä maahantuloon.

Eduskunnan hallintovaliokunnassa on käsitelty Euroopan komission ehdotusta EU-asetukseksi, joka pyrkii parantamaan suojelun tarpeessa olevien ihmisten pääsyä EU-jäsenvaltioiden alueelle.

Tulijoita olisi jatkossa enemmän

Asetusehdotus laajentaisi uudelleensijoitettavien henkilöiden valintaa koskevia kriteerejä muun muassa siten, että jatkossa uudelleensijoittamisen piirissä voisi olla entistä enemmän henkilöitä.

Lakiehdotuksen mukaan Euroopan unionin neuvosto hyväksyisi vuosittain komission ehdotuksen pohjalta EU:n uudelleensijoittamista koskevan suunnitelman määräenemmistöpäätöksellä. Laki siten tarkoittaisi jälleen lisää jäsenvaltioiden toimivallan siirtoa EU:lle.

Ehdotus on hallitusohjelman vastainen

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Eerolan mielestä asetusehdotus on valmisteltu puutteellisesti ja hän jättikin ehdotuksesta eriävän mielipiteen.

– Uudelleensijoittamista koskevalla asetusehdotuksella pyritään helpottamaan pääsyä jäsenvaltioiden alueelle lisäämällä uusia väyliä maahantuloon ja luomalla keskinäinen taakanjakomekanismi, jonka perusidea on hallitusohjelman vastainen. Myös määritetyt poissulkemiskriteerit ovat riittämättömiä, eikä lupien uudelleenarviointiin ja päättämiseen ole kiinnitetty riittävästi huomiota, Eerola toteaa hallintovaliokunnalle jättämässään eriävässä mielipiteessä.

Kaventaisi jälleen jäsenvaltioiden toimivaltaa

Eerola moittii myös asetusehdotuksen kokonaisuutta, joka kaventaisi jälleen EU-jäsenvaltioiden mahdollisuuksia päättää omasta turvapaikkapolitiikastaan.

– Vaikka asetuksessa painotetaan, ettei ehdotus vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan, tarkoittaa se kuitenkin sitä, että Euroopan unionin neuvosto voi komission ehdotuksen pohjalta hyväksyä uudelleensijoittamista koskevan suunnitelman määräenemmistöpäätöksellä. Tämä kaventaa sellaisten maiden toimivaltaa, jotka haluavat hoitaa turvapaikkapolitiikkaansa tiukan vastuullisesti, Eerola sanoo.

ILKKA JANHUNEN

Tagit