Euroopan pankkiviranomainen EBA haluaa EU-maille yhteisen roskapankin, johon siirrettäisiin unionin alueen pankkien tuottamattomia luottoja. Ajatuksena on keventää EU-pankkien huonojen luottojen kantaa, jotta pankit voisivat myöntää uusia luottoja kotitalouksille ja yrityksille. Kivenä kengässä on kuitenkin vaikeasti väistettävä yhteisvastuun lisääntyminen. Yhteisvastuun kiertäminen voi palauttaa tilanteen alkuasetelmaan sillä erotuksella, että yksi uusi EU-viranomainen näkisi päivänvalonsa. Asiasta kertoi Reuters.

EU-pankkien taseissa on tuottamattomia luottoja noin tuhannen miljardin edestä. Roskapankki ostaisi näitä luottoja jopa 250 miljardilla eurolla.

Roskapankki tulisi rahoittaa julkisista varoista, EBA neuvoo. Lisäksi EU-roskapankki tulisi pystyttää kiireellisesti. Tuottamattomia luottoja on eurokriisimailla rutkasti. Yksin italialaispankeilla on näitä luottoja 276 miljardin euron edestä, uutistoimisto Reuters kertoo.

Markkinahinta alhaalla

Yksityisten sijoittajien kysyntä EU-maiden roskalainoille on vähäistä. Tämä on painanut markkinahinnan alas, eivätkä pankit ole siksi haluneet myydä tuottamattomia luottojaan. Pankit joutuisivat kirjaamaan tällöin osto- ja myyntihintojen välisen luovutustappion. Tämä puolestaan nakertaisi pankkien pääomaa. Tämä voisi johtaa pankkien uusiin pääomituksiin. Italian kolmanneksi suurimman pankin Monte dei Paschi di Sienan vaikeudet haalia yksityistä pääomaa ovat olleet omiaan säikäyttämään muita pankkeja ja pitämään huonot luotot taseissaan.

Pankit toivovat markkinatilanteen paranemista. EBA viestii, että aika on käymässä vähiin, sillä tuottamattomien luottojen pitäminen pankkien taseissa jarruttaa talouskasvua.

EBA kaavailee EU-roskapankin ostavan huonot luotot pois ”todellisen talousarvon” mukaisella hinnalla. Ajatuksena on, että roskapankki pyrkisi myymään tuottamattomat luotot yksityisille sijoittajille kolmessa vuodessa. Toisin sanoen julkisella rahalla ostetaan yli markkinahinnan se riski, ettei roskapankki saisi myytyä roskaluottojaan myöhemminkään paremmalla markkinahinnalla. Roskapankki ei välttämättä pääsisi parantuneessakaan tilanteessa omilleen luottojen korkean ostohinnan vuoksi.

Yhteisvastuuta halutaan kiertää

EBA ei täsmentänyt roskapankin rahoitusmallia. Julkisilla varoilla maksettu pesämuna vaatisi kuitenkin jäsenmaiden hyväksynnän. EBA:n mukaan julkista rahaa ei voida oikein välttää.

– Jonkinlainen valtiotason väliintulo helpottaisi roskapankin käynnistysvaiheessa, EBA:n puheenjohtaja Andrea Enria myönsi.

Euroopan vakausmekanismi EVM:n johtaja Klaus Regling tukee EBA:n avausta. Reglingin mielestä julkista rahaa ei voida välttää.

Enrian ja Reglingin mukaan yhteisvastuu voidaan välttää siinäkin tapauksessa, ettei roskapankki saisi luottoja myytyä eteenpäin. Luottotappiot sysättäisiin takaisin niihin maihin, joiden pankeista ongelmaluotot ostettiin. Tällöin palattaisiin lähtöruutuun: ongelmapankit pitäisi joko ajaa alas tai tulla pelastetuksi pankin kotimaan toimesta. Lasku lähtisi siten myös pankkeihin sijoittaneille.

Henri Alakylä