Toimivan talouden ja finanssieliitin edut ovat nykyisessä talousjärjestelmässämme ristiriidassa, kirjoittaa talouslehti Financial Timesin vakiokolumnisti Wolfgang Münchau. Hänen mukaansa olisi parempi, että talousmalli uudistettaisiin nykyisten vallanpitäjien toimesta. Muutoin muutokset tulevat populistipuolueiden myötä.

Münchau kirjoittaa länsimaisen talousjärjestelmän pohjautuvan muutamaan asiaan. Ensinnäkin keskuspankkien tehtävänä on pitää inflaatio tiukassa talutushihnassa. Toiseksi valtioiden finanssipolitiikkaa ei tulisi käyttää hienosäätöön, vaan sen vaikutusten tulisi tähdätä muutaman vuoden päähän. Kolmanneksi, niin raha- kuin finanssipolitiikalla ei ole juuri merkitystä hyvin pitkällä tähtäimellä.

Tällä ohjeistuksella on kuitenkin päädytty toistuviin finanssikriiseihin, tuotannon pysyvään romahdukseen, sitkeisiin talousepätasapainoihin, inflaatiotavoitteiden karkaamiseen ja nollatason korkoihin.

Münchau ei kuitenkaan usko, että painavasta todistusmateriaalista huolimatta nykypäättäjät eivät ota lusikoita kauniisiin kouriinsa ja muuta järjestelmäämme toimivaksi.

Münchaun mukaan vuodesta toiseen laaditut ylioptimistiset talousennusteet ja talousanemian jatkuminen ovat kääntäneet kansalaisia yhä kriittisemmäksi. Se on kasvattanut vaihtoehtoisten populistipuolueiden suosiota.

Hän arveleekin poliittisten riskien jatkavan kasvuaan.

Münchaun ohella myös suomalainen eurokriittinen ajatushautomo EuroThinkTank kyseenalaistaa nykymallin mallimme perustuen juuri empiiriseen näyttöön.

– Euron kannattajat tuppaavat leimaamaan eurokriitikot populisteiksi, ajatushautomo EuroThinkTank kirjoittaa.

Muutos 19.12.2016 klo 23:29 Korjattu sitatteja.

Henri Alakylä