Euroopan parlamentin jäsen Teuvo Hakkarainen puhui Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maiden välisessä parlamentaarisessa kokouksessa Panamassa kulttuurin merkityksestä Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maiden välisten suhteiden edistämisessä.

Kokouksen yhteiskunnallisten asioiden valiokunnan kokouksessa espanjaksi puhunut Teuvo Hakkarainen korosti kansallisten kulttuurien tukemisen olevan tärkeä asia paitsi kansainvälisissä suhteissa, niin myös ihmisarvon tunnustamisen kannalta.

Piikki liittovaltiohaaveilijoille

Hakkarainen totesi vieraiden kulttuurien ja kielten tuntemuksen laajentavan ihmisten maailmankuvaa, mikä voi tuottaa hyötyjä myös taloudellisissa ja diplomaattisissa suhteissa. Toisaalta hän korosti valtioiden itsenäisyyden merkitystä kansainvälisissä suhteissa.

– Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maiden väliset suhteet todistavat, että kansainvälinen yhteistyö onnistuu myös ilman yhteistä valtiota, Hakkarainen piikitteli Euroopan unionista liittovaltiota mieliviä kollegoitaan.

Luvassa globaalia massakulttuuria

Euroopan parlamentissa kansallismielistä Identiteetti ja demokratia -ryhmää edustava Hakkarainen korosti oman kulttuurin ja äidinkielen tärkeyttä osana ihmisten identiteettiä.

Hän oli kuitenkin huolissaan siitä, että liberaaliglobalistinen ideologia voi viedä harhaan kulttuuridiplomatiassa.

– Liiallinen keskittyminen monikulttuurisuuteen kansojen kielten ja kulttuurien tukemisen sijaan sekoittaa kulttuurit ja tuottaa vain yhden globaalin massakulttuurin, varoitti Hakkarainen.

Espanjankielinen alkuperäisversio Hakkaraisen puheesta löytyy täältä.

SUOMEN UUTISET