Muiden Euroopan maiden lailla Iso-Britannia yrittää keksiä keinoja selviytyä ensi talvena uhkaavasta energiapulasta. Samaan aikaan Greenpeace nostaa oikeusjuttuja estääkseen Pohjanmeren kaasun hyödyntämisen.

Greenpeace väittää, että Shell sai kesäkuussa väärin perustein porausluvan Jackdaw-nimiselle kaasukentälle Pohjanmerellä, kertoo Telegraph-lehti. Ympäristöaktivistien mukaan lupaharkinnassa ei otettu riittävästi huomioon ympäristökysymyksiä ja kaasunporaus rikkoo Britannian ilmastositoumuksia.

Tästä syystä Greenpeace on haastanut Britannian hallituksen oikeuteen porausluvan peruuttamiseksi. Järjestö aikoo heittää kapuloita rattaisiin myös muille poraushankkeille Pohjanmerellä.

”Vain Putin ja Greenpeace haluavat estää porauksen”

Britannian hallitusta lähellä oleva lähde kertoo Telegraph-lehdelle, että kotimaisen öljy- ja kaasutuotannon estäminen jättäisi myös Britannian alttiiksi Kremlin kiristykselle. Useat EU-maat ovat jo joutuneet rajoittamaan kaasun käyttöä ja etsimään vaihtoehtoisia kaasutoimittajia, kun Vladimir Putinin johtama Venäjä on kiristänyt kaasuhanaa.

– Kotimaisen öljy- ja kaasutuotannon kuristaminen ei vähennä kysyntää, vaan ainoastaan lisää Britannian tuontiriippuvuutta sekä haavoittuvuutta tuontikatkoille ja Kremlin pyrkimyksille käyttää kaasumarkkinoita aseenaan, sanoo hallitusta lähellä oleva lähde.

– Ainoat ihmiset, jotka haluavat pysäyttää Pohjanmeren poraukset ovat Greenpeacen aktivistit ja Vladimir Putin.

Brittihallitus aikoo siis jatkossakin tukea öljyn ja kaasun tuotantoa Pohjanmerellä. Shell on jo tehnyt lopullisen investointipäätöksen uuden kaasukentän hyödyntämiseksi.

Aktivistit onnistuivat kieltämään vesisärötyksen käytön

Suomen Uutiset kertoi keväällä, miten Venäjä on rahoittanut ilmastoaktivisteja eri maissa vähentääkseen lännen energiaomavaraisuutta. Esimerkiksi Britanniassa toteutettiin menestyksekäs kampanja vesisärötystä vastaan.

Ison-Britannian alla ovat laajat liuskeöljyn ja -kaasun varannot, joita voitaisiin hyödyntää vesisärötyksellä. Kampanjan seurauksena vesisärötyksen käyttö kuitenkin kiellettiin vuonna 2019.

SUOMEN UUTISET